OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

AKTUALITY

Změny ve státní správě v roce 2016

přidáno 9.12.2015
Od 1. ledna 2016 dochází ke změnám ve vydávání Občanských průkazů, Cestovních dokladů a dalším změnám. Přečtěte si více informací v detailu článku.

Občanské průkazy
V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech dochází ke změnám doby platnosti nově vydávaných občanských průkazů pro občany starší 70 let. Dále je pak umožněno převzetí vyhotoveného občanského průkazu na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností.
PDF

Cestovní doklady
V souvislosti s novelou zákona o cestovních dokladech dochází ke změnám umožňující podat žádost o vydání a převzít vyhotovený cestovní doklad na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Dále pak upravuje vydávání cestovního odkladu ve zrychlených lhůtách.
PDF

Trvalý pobyt na adrese sídla ohlašovny
Od 1. 1. 2016 jsou pro občana s trvalým pobytem na adrese sídla ohlašovny ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž správním obvodě má občan hlášen trvalý pobyt.
PDF

Zprostředkování kontaktu
Od 1. ledna 2016 dochází ke zkvalitnění služby zprostředkování kontaktu, kdy je možné k žádosti připojit i důvod pro zprostředkování kontaktu.
PDF