OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

AKTUALITY

Zápis do 1. třídy ZŠ v Osíku

přidáno 8.1.2016
Zveme děti a jejich rodiče na zápis do první třídy. Přijďte k nám do školy v úterý 11.února 2016 od 15:00 do 17:00 hodin.

Zápis je pro děti narozené od 1.9.2009 do 31.8.2010 a děti, které dostaly v loňském roce odklad.
Proběhne formou hry, při které děti ukáží své vědomosti a dovednosti.

Budoucí prvňáčci,

přijďte k zápisu všichni v 15 hodin. Se staršími školáky a kamarády si společně zazpíváte, zacvičíte a zahrajete.

Děkujeme,
Eva Hrdonková

Požadavky k zápisu:

 • schopnost dítěte poslechnout učitele na první výzvu
 • poznávání základních geometrických tvarů a barev
 • správné držení tužky
 • orientace v číselné řadě do 5
 • přednes krátké básničky nebo písničky s důrazem na správnou výslovnost
 • koordinace pohybů, sportovní dovednosti
 • schopnost samostatně se obléknout a svléknout (zapnout zip, zavázat si tkaničky u bot)

Co s sebou:

 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz rodiče
 • Vyplněnou žádost o přijetí

Pokud onemocníte, domluvte si prosím náhradní termín.

Jak můžete pomoci svým dětem:

 • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost - při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
 • Vyprávějte dítěti a čtěte mu - televize, video či audiokazeta nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
 • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi - pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
 • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin - vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
 • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte - stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
 • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za - výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
 • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování.
 • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou - ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
 • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi - umět pozdravit, poprosit, poděkovat, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.
 • Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost (10 - 15 min), schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit.
 • Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině, nebát se odloučit na určitou dobu od svých blízkých.