OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

AKTUALITY

Digitalizovaná katastrální mapa v katastrálním území Osík

přidáno 12.2.2017
Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy oznamuje, že katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu v katastrálním území Osík obce Osík bude předložen k veřejnému nahlédnutí v budově Obecního úřadu Osík, čp. 240, v zasedací místnosti, a to ve dnech od 20.3.2017 do 31.3.2017 a s možností uplatnění námitek proti jeho obsahu.

Ve dnech pondělí 20.3.2017 od 13:00 do 17:00 hodin a pátek 31.3.2017 od 13:00 do 16:00 hodin bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu, v ostatních dnech, středa 22.3.2017 a 29.3.2017 a pondělí 27.3.2017 vždy od 8:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce.

Do obnoveného katastrálního operátu je současně možné po dobu jeho vyložení nahlédnout i na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního na adrese: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx.