OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

AKTUALITY

Návrh veřejnoprávní smlouvy - Stáj k chovu prasat

přidáno 17.10.2017
V nově zahájeném stavebním řízení bylo možné definovat podmínky obce přímo ve veřejnoprávní smlouvě. Na základě požadavku na její zveřejnění (Zastupitelstvo konané 20.9.2017 v Kulturním domě) informujeme, že návrh této smlouvy byl zveřejněn na úřední desce.

Záznam bude z úřední desky stažen dle zákona dne 20.10.2017, nicméně proklikem zde je možné se na záznam podívat do archivu.

Podmínky obce jsou zapracovány na 3. straně smlouvy:

  • Využitelná kapacita stáje - 70 ks prasnic uzavřeného obratu základního stáda.
  • Výduchy ze stáje budou osazeny filtrací (pračkou) vzduchu ke snížení imisní (prachových částic, amoniaku) a pachové zátěže.
  • Zdroj emisí (zádržný systém na kejdu Wolf) bude umístěn min. 350 m od obytné zástavby.
  • Min. okolí nádrže bude osázeno vhodnými dřevinami (jehličnany - smrk).

Podmínka na umístění plastových šestihranů na zdroj emisí (zádržný systém na kejdu Wolf) nebylo možné zapracovat (dle vyjádření Stavebního úřadu) do veřejnoprávní smlouvy. Veřejnoprávní smlouva tak bude doplněna samostatnou smlouvou s podmínečným umístěním plastových šestihranů.