OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

AKTUALITY

Prosba Českého svazu včelařů

přidáno 21.5.2018
Český svaz včelařů, z.s., Základní organizace Litomyšl se na Vás obrací s prosbou.

Na území našeho včelařského spolku bylo prvně lokalizováno
ohnisko moru včelího plodu.

Toto ohnisko bylo v Dolním Újezdě a je již zlikvidováno.
Státní veterinární správa vyhlásila ochranné pásmo, zahrnující katastrální území Desná u Litomyšle, Dolní Újezd u Litomyšle, Horní Újezd u Litomyšle, Nová Ves u Litomyšle, Osík, Pohodlí a Vidlatá Seč.
Včelaři pod dohledem SVS provádějí veškerá potřebná povinná i dobrovolná opatření k zamezení šíření nákazy. Protože se jedná o infekční onemocnění včelího plodu, nepřenosné na dospělé včely a už vůbec ne na jiné živočichy či dokonce člověka, nemají občané a spotřebitelé medu a dalších včelích produktů důvod k jakýmkoliv obavám.

Protože však tato choroba může v naší lokalitě přetrvat v divokých včelstvech, která samozřejmě nejsou léčena ani jinak kontrolována a mohla by tak opakovaně způsobovat přenos nemoci na hospodářská včelstva, prosíme Vás jako zástupce obcí našeho regionu a Vaším prostřednictvím i všechny občany o spolupráci.

Zjistíte-li, že se ve Vašem okolí pohybuje či usídlil včelí roj, bez ohledu na to, zda někoho fyzicky obtěžuje nebo ne, kontaktujte, prosím, bezodkladně nejbližšího včelaře nebo tyto zástupce ZO ČSV Litomyšl, kteří zajistí pomoc:

Jiří BROKEŠ, předseda, 774 895 175
Miloslav DOSEDĚL, zdravotník, 737 624 229
Ing. Jindřich PETR, jednatel, 608 821 605

V žádném případě neusazujte roje neznámého původu do úlů ani je nikam nepřevážejte, protože tímto počínáním byste velmi poškodili místní včelaře a v konečném důsledku i přírodu ve svém okolí.

Předem děkujeme za Vaši pomoc a pochopení!

Zdraví
Ing. Jindřich PETR
jednatel ZO ČSV Litomyšl