OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

Symbols Australia
Security Level
AKTUALITY

Přerušení dodávky elektřiny

přidáno 23.8.2019
ČEZ distribuce oznamuje že dnech 12.9.2019 od 7:30 – 16:00 dojde k přerušení dodávky elektřiny v části obce (viz detail).

Odstávka se týká následujících č.p.: 283U, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 112, 113, 115, 117, 161, 162, 190, 216, 217, 221, 240, 242, 243, 244, 245, 256, 258, 263, 265, 267, 268, 272, 283, 299, 310, 323, 348, 49, 97, 99, parc.č. 527/1, 528.

Bližší informace naleznete webových stránkách v sekci "Odstávky", kde můžete vyhledat informace pro konkrétní adresu a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.
ČEZ Distribuce