OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

Symbols Australia
Security Level
AKTUALITY

Přerušení dodávky elektřiny

přidáno 22.1.2020
ČEZ distribuce oznamuje že dne 23.1.2020 od 7:30 – 15:30 dojde k přerušení dodávky elektřiny v části obce (viz detail).

Odstávka se týká následujících č.p.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 62, 157, 163, 170, 172, 173, 178, 180, 185, 207, 214, 215, 223, 246, 262, 264, 275, 291, 292, 293, 294, 298, 304, 305, 306, 312, 370, 376, parc.č.286, parc.č.289/1, parc.č.534/2, č.339/2.

Bližší informace naleznete webových stránkách v sekci "Odstávky", kde můžete vyhledat informace pro konkrétní adresu a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.
ČEZ Distribuce