OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

AKTUALITY

MAS Litomyšlsko vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádosti o dotaci

přidáno 6.12.2009
na realizaci projektů v rámci opatření Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, které budou v souladu se Strategickým plánem Leader MAS Litomyšlsko

Podporované aktivity

  1. Stavební obnova objektů nebo jejich částí (rekonstrukce, modernizace, přístavba, vytápění a také vnitřních prosotr pro jejich vybavení) pro veřejně prospěšné aktivity (klubovny, posilovny, tělocvičny, sály a místnosti pro společenské a kulturní vyžití a vzdělávání - plesy, koncerty, divadla, školení, sociální aktivity - denní centra pro seniory a handicapované, zázemí charitativních organizací, nouzové byty, mateřská centra, atd.)
  2. Obnova prostor pro služby a dílny k pronájmu v rámci centern komunitního života a sportovišť
  3. Obnova prostor a jejich vybavní pro vytvoření zázemí pro turisty, vč. YMCA (turistické ubytování, klubovny, půjčovny sportovně rekreačního vybavení)
  4. Podpora spolků (nákup pomůcek, potřeb a vybavení pro působení neziskových organizací a spolků působících - knihy, HW, SW, hudební nástroje, šicí stroje, hračky, stany, atd.) Opravy a obnovy prostor, kde výše uvedené organizace působí - vymalování, opravy omítek, oken, dveří, podlah, hygienického zařízení apod.
  5. Pořízení propagačních materiálů s nabídkou venkova jako místa pro aktivní venkovskou turistiku, speciálně pak pro lidi z YMCA

Oprávnění žadatelé/příjemci dotace

  1. Obce
  2. Svazky obcí
  3. Nestátní neziskové organizace
  4. Zájmová sdružení právnických osob
  5. Církve a jejich organizace

Území realizace projektů: Území působnosti MAS Litomyšlsko

Vyhlášení výzvy: 27. listopadu 2009

Ukončení příjmu žádostí: 25. ledna 2010, 17:00 hodin

Podrobné informace pro potenciální žadatele (kompletní znění výzvy, oprávnění žadatelé, výše dotace, podmínky podání žádostí, povinné přílohy, kontakty, aj.) jsou k dispozici na www.mas-lit.cz v sekci "pro žadatele". Na tuto výzvu je alokováno celkem 3 453 754,- Kč