OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

AKTUALITY

Vypalování porostů a zakládání ohňů v přírodě

přidáno 12.3.2011
Oteplení a suché počasí v jarním období zvyšuje nebezpečí vzniku požáru při zakládání ohňů v přírodě a s probíhajícím jarním úklidem se množí počty požárů způsobených nedbalostí osob při vypalování trávy.

Vypalování porostů a zakládání ohňů v přírodě

V jarním období vzniká zvýšené nebezpečí požárů. Teplé počasí láká řadu obyvatel a chatařů k jarnímu úklidu. Při spalování listí, větví ze stromků nebo suché trávy může dojít i k požáru. Ten se může vlivem silného větru rychle rozšířit a napáchat značné škody, v horším případě i ohrozit životy a zdraví lidí. Většina těchto požárů je způsobena nedbalostním jednáním při manipulaci s otevřeným ohněm. I když pálení suché trávy a listí není zákonem výslovně zakázáno, měla by se dodržovat základní pravidla. Pálení většího množství trávy předem ohlásit na operační středisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje a tímpředejít zbytečným výjezdům hasičů. Telefonní kontakt k hasičům je 950570112, pálení je možné zadat také prostřednictvím www.hzspa.cz vyplněním formuláře.

Plošné vypalování porostu je zakázáno celoročně. Na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, může Hasičský záchranný sbor uložit pokutu za přestupek na úseku požární ochrany tomu, kdo vypaluje porosty, a to do výše 25 tisíc korun pro fyzické osoby, právnickým a podnikajícím fyzickým osobám pokutu až do výše 500 tisíc korun. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou tyto osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru.

Zvýšené nebezpečí požárů vzniká v přírodním prostředí zvláště v období bez déletrvajících dešťových srážek, s mimořádně teplým a suchým počasím. V období těchto klimatických podmínek by se měly dodržovat pravidla, která zabrání vzniku požárů. Jedná se o zákaz kouření, rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně na lesních pozemcích a do vzdálenosti
50 metrů od okraje lesního pozemku, to samé platí i pro přírodní prostředí. Spolehlivým iniciátorem požáru je i odhozený nedopalek cigarety, proto je přísný zákaz odhazování hořících nebo doutnajících předmětů na lesních pozemcích a ve volné přírodě.