OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

AKTUALITY

Digitalizace 2011

přidáno 18.4.2011
Souhrn informací ke zveřejnění na webových stránkách obcí či měst územní oblasti Trutnov.

Proč digitalizace

Digitální televizní vysílání je modernější způsob přenosu televizního signálu, který umožní lépe nakládat s frekvencemi, na nichž televizní stanice vysílají. Digitalizace přináší otevření současného televizního trhu, rozšíření nabídky televizních programů a umožňuje využívat doprovodné služby, jako je například elektronický programový průvodce (EPG). Protože však není vysílacích kanálů nazbyt, musí se postupně uvolnit vysílací frekvence současných analogových televizí, tedy ČT 1, ČT 2, Novy, Primy, popřípadě regionálních vysílatelů, na kterých je pak zahájeno digitální televizní vysílání. Přechod ze současného zemského analogového vysílání na zemské digitální vysílání proto probíhá po jednotlivých územních oblastech a řídí se závazným harmonogramem stanoveným nařízením vlády č. 161/2008 Sb., o technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (nařízení vlády o technickém plánu přechodu).
Přechod na digitální televizní vysílání probíhá současně v celé Evropě a bude v České republice ukončen v polovině roku 2012.

ANALOG V ÚZEMNÍ OBLASTI TRUTNOV končí 30. ČERVNA 2011

Zemské analogové TV vysílání z vysílačů Trutnov-Černá hora, Pardubice-Krásné, Liberec-Ještěd, Rychnov n. Kněžnou-Litický Chlum bude 30. června 2011 ukončeno. Na většině územní oblasti Trutnov tak nebude od června možné „přes anténu" přijímat analogově žádný televizní program. Na blížící se termín vypnutí analogových vysílačů budou diváci, kteří signál příslušných vysílačů přijímají, upozorněni zobrazením piktogramu se čtyřmi čtverečky, informační lištou a spoty.

Pro další příjem televizního signálu je třeba se rozhodnout, zda zůstat i nadále u zemského (přes anténu) televizního vysílání, nebo využít satelitní, kabelovou nebo internetovou (IPTV) televizi. Při volbě zemského televizního vysílání je třeba zakoupit buď set-top-box (převaděč signálu) a zapojit jej mezi anténu a televizor, nebo nový televizor s vestavěným digitálním tunerem.
Těch, kdo nyní přijímají televizi přes kabel, satelit nebo internet, se ukončení zemského analogového vysílání nijak netýká a televize jim i bez úprav bude fungovat standardně i po 30. červnu.

Digitální televizní vysílání již běží u nás

Digitální televizní vysílání je zahájeno vždy s alespoň šestiměsíčním předstihem před ukončením zemského analogového televizního vysílání. Nic tedy občanům nebrání vyřešit přechod a případné komplikace s ním spojené již nyní a vyhnout se tak časovému tlaku. Ti, kteří dnes přijímají analogový televizní signál šířený terestricky (z pozemních vysílačů) a na příjem digitálního vysílání se včas nepřipraví, přijdou po 30.6. 2011 o možnost sledovat televizi.

Výhody digitalizace

Výhodou digitálního vysílání, kromě kvalitnějšího obrazu, je především mnohem větší programová nabídka. Zatímco v analogové éře u nás celoplošně vysílaly pouze čtyři televizní programy, tedy ČT 1, ČT 2, Nova a Prima, po přechodu na digitální vysílání se jejich počet několikrát znásobí. V územní oblasti Trutnov jsou dostupné tři zemské digitální sítě, tzv. multiplexy.


Další výhodou je elektronický programový průvodce (EPG), obdoba tištěného televizního programu, z něhož se divák pomocí dálkového ovladače dozví, jaký pořad právě sleduje, jaký pořad bude následovat, a může si prolistovat program zvolené televize na týden dopředu. EPG obsahuje také krátké texty o pořadu a může být doplněn i o fotografie.

V multiplexu 1 a 3 lze také přijímat některé rozhlasové programy. Základní podmínkou pro bezstarostný příjem a využívání všech výhod zemského digitálního vysílání je kvalitní přijímací anténní systém.

Kde hledat informace o digitalizaci

Na webových stránkách - www.digitalne.tv

Hlavním zdrojem informací o přechodu na digitální televizní vysílání jsou webové stránky www.digitalne.tv. Podávají všechny potřebné informace o digitalizaci srozumitelnou formou. Naleznete zde aktuality spojené s digitalizací, interaktivní mapku a vyhledávač obcí, který ukáže termíny zapínání digitálního signálu a vypínání signálu analogového pro konkrétní region či obec a také odpovědi na nejčastější dotazy. Navíc je zde ke stažení i celá řada materiálů, od legislativních norem týkajících se digitalizace, např. nařízení vlády o technickém plánu přechodu, přes doporučení, jakými způsoby lze upravit společné televizní antény, až po elektronickou verzi informační Digibrožury dané územní oblasti a Diginovin, které jsou distribuovány také do poštovních schránek.

Na infolince - 800 90 60 30

Zřízena je také bezplatná telefonní linka 800 90 60 30. Zkušení operátoři zde denně zodpovídají dotazy ohledně digitalizace televizního vysílání. Linka je v provozu v pracovní dny od 8 do 19 hodin.

Na seminářích nebo u digihlídek

Digihlídky jsou týmy promotérů, kteří mohou poradit s přechodem na digitální vysílání přímo v konkrétní obci. V průběhu dubna, května a června navštíví přes 100 obcí v územní oblasti Trutnov. Termíny zastávek digihlídek jsou uvedeny na webu www.digitalne.tv. Starostové měst a obcí mají navíc možnost si bezplatně prostřednictvím webu digihlídku objednat a promotéři přijedou obyvatele informovat přímo do jejich obce a v termínu, který je pro ně nejpříznivější.
Před vypnutím analogu budou rovněž probíhat semináře o digitalizaci pro veřejnost, kam mají občané možnost přijít se informovat.

Co může přechod na digitální vysílání zkomplikovat?

Největším problémem mohou být tzv. „společné televizní antény" (STA), které je třeba včas na příjem digitálního vysílání upravit. Někdy je nutná i výměna rozvodů v celém objektu. Všechny tyto úpravy musí řešit správce objektu a nejčastěji provádět specializovaná firma. Skupinou, na kterou je třeba soustředit pozornost, jsou starší občané, kteří mohou mít problém s technickými aspekty digitalizace. Právě na ně je ve velké míře myšleno v informační kampani.

Jak bude zajištěna informovanost občanů?

Na celý region, kterého se vypnutí vysílače týká, cílí již nyní komplexní informační kampaň. Páteřní částí kampaně je infolinka 800 90 60 30 a webové stránky www.digitalne.tv. Poběží i intenzivní mediální kampaň. Již od konce prosince také probíhá PR kampaň a komunikace s regionálními médii. Budou organizovány speciální bezplatné semináře pro veřejnost, na kterých se občané srozumitelnou formou dozvědí vše potřebné a mohou také individuálně řešit své konkrétní problémy s přechodem na digitální vysílání spojené. Kontaktní složkou infokampaně jsou tzv. „Digihlídky", které po dobu tří měsíců před vypnutím projíždí celým regionem ve speciálně označených vozidlech, roznáší informační materiály a komunikují s občany i samosprávou s cílem v co největší míře informovat širokou veřejnost, zejména pak starší občany.

Občané najdou ve svých schránkách speciální leták s názvem „Diginoviny", kde jsou všechny důležité informace uvedeny.
Přibližně 3 měsíce před vypnutím se na obrazovkách u programů České televize těch diváků, kterých se vypínání týká, objeví speciální „piktogram", který je na vypínání upozorní.

Poběží i semináře pro osoby se zdravotním postižením o nichž je možné se více dozvědět na stránkách www.ozp-digitalne.cz.

Digitalizace představuje technologický pokrok v praxi, ale není potřeba se jí obávat, je potřeba být jen připraven. Přechod ze zemského analogového na digitální televizní vysílání již úspěšně proběhl v mnoha regionech České republiky a nyní je na řadě územní oblast Trutnov.

V případě, že potřebujete více informací, navštivte poradnu na webu www.digitalne.tv/poradna nebo zavolejte na infolinku 800 90 60 30.