OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

AKTUALITY

Výstavba rodinných domů

přidáno 30.10.2011
V souladu se strategií obce a plánovanou výstavbou stavebních parcel pro rodinné domy byla vypracována architektonická a urbanistická studie.

Studie "obsáhla" celé zájmové území, lokalita za Story, s vazbou na budoucí výstavbu, přičemž ale reálná a aktuální potřeba je cca polovina pozemků, což je i zakomponováno do územního plánu. Projekt řeší zejména koncepčně dopravní skelet, skladbu parcel a koncepci veřejného prostranství s respektováním stávajících komunikací a historické urbanistické struktury obce v logických vazbách a vztazích.

Aktuálně se zpracovává prováděcí projektová dokumentace, po jejímž dopracování a vyřízení potřebné administrativy budou parcely obcí zasíťovány a nabídnuty zájemcům k prodeji.

Více informací naleznete v samostatném oddílu zde na internetových stránkách v sekci Obecní úřad > Výstavba rodinných domů. Tuto sekci budeme nadále průběžně aktualizovat a podávat nové informace v aktualitách.