OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

AKTUALITY

MAS Litomyšlsko informuje

přidáno 13.11.2011
Vedle své hlavní činnosti, administrace strategického plánu Leader v rámci Programu rozvoje venkova, připravila MAS Litomyšlsko V roce 2011 několik dalších menších projektů.

Nyní se finalizuje projekt „Chceme čistý les". Projekt má ekovýchovný charakter a jeho cílem je informovat místní obyvatele a turisty, že odpadky do lesů NEPATŘÍ!!!

K realizaci projektu nás doslova donutil stav lesů mezi obcí Budislav a městem Proseč, kde je bohužel běžnou praxí vyhazovat odpadky přímo z aut poblíž komunikací. Tento stav není dobrou vizitkou přírodní rezervace Maštale ani okolních obcí. Předmětem projektu „Chceme čistý les" je umístění informačních tabulí mezi obec Budislav a město Proseč. Na tabulích jsou informace o umístění nejbližších odpadových kontejnerů. Pro zvýšení naléhavosti sdělení jsou součástí informačních tabulí také obrázky, které kreslily děti ze Základní školy Budislav. Tabule budou se souhlasem vlastníků pozemků umístěny na 4 místech mezi uvedenými obcemi. Po zkušebním umístění těchto prvních čtyřech informačních tabulí jsme nabídli jejich umístění také dalším obcím. Do projektu se zapojila obec Desná, která umístí 2 informační tabule na území obce. Tímto oznamujeme dalším obcím, že v případě zájmu mohou zažádat o umístění dalších informačních tabulí.

Odpadky do lesů nepatří

Další aktivitou, kterou MAS Litomyšlsko připravuje, je projekt „Nejlepší venkovská školka regionu MAS Litomyšlsko - aneb o domeček přišel Skřítek Vítek, pomozte mu najít nový domov". Předmětem projektu je vyhodnotit nejlepší venkovskou školku a odměnou pro vítěznou školku bude finanční dar v hodnotě 10.000,- Kč, který věnovala firma Stavební sdružení Boštík s.r.o. Na přípravě projektu se podílí pracovní skupina pro děti a mládež MAS Litomyšlsko. Na pravidelných setkáních byla vytvořena koncepce projektu a systém hodnocení školky. V současné době se připravuje oslovení zástupců mateřských školek v regionu. V projektu se počítá i s účastí veřejnosti. Školky budou vytvářet výtvarné projekty a veřejnost bude hodnotit nejlepší práce jak na internetu www.mas-lit.cz, tak fyzicky při výstavách těchto prací. Termín březen 2012. Další hodnotícími kritérii pro výběr nejlepší školky je běžná činnost školek, celkový dojem z prostředí školky a úroveň vzdělávání a výchovy předškolních dětí. Školky nejprve vyplní hodnotící dotazník a následně budou navštíveny hodnotící komisí MAS Litomyšlsko.

Zpráva pro zájemce o dotaci: připomínáme, že je stále možnost konzultace projektů a záměrů v rámci 5. výzvy MAS Litomyšlsko. Vyhlášení výzvy předpokládáme na konci listopadu 2011.

Všem obcím, spolkům, partnerům a žadatelům o dotaci děkujeme za spolupráci a přejeme mnoho úspěchů do roku 2012.
Ivona Opletalová, Mgr. Milan Zanina
Tým MAS Litomyšlsko