OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

AKTUALITY

Poplatky zak komunální odpad a psy v roce 2012

přidáno 16.2.2012
Přinášíme Vám informace o aktuální výši poplatku za komunální odpad a poplatku ze psů platných pro rok 2012

Poplatky za komunální odpad a poplatky ze psů v roce 2012

Poplatky za svoz a likvidaci komunálního odpadu ve výši 500 Kč/občan /rok a poplatky ze psů ve výši 100 Kč ( důchodci 80 Kč ) se budou vybírat na obecním úřadě v termínu od 20. do 24.února 2012 a to v :

  • pondělí, středa : 8.00 - 17.00 hod.
  • úterý, čtvrtek : 8.00 - 15.00 hod.
  • pátek : 8.00 - 12.00 hod.

Poplatky lze uhradit i bezhotovostním převodem platbou na běžný účet obce č. 1283375359/0800 s variabilním symbolem ve formátu 1340 + číslo popisné. Např. u čp. 240 bude variabilní symbol ve tvaru 1340240.

Tuto formu úhrady upřednostňujeme!