OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

AKTUALITY

MAS Litomyšlsko informuje

přidáno 28.2.2012
Dne 1.12.2011 jsme vyhlásili výzvu k předkládání žádostí o dotaci. Výzva byla určena pro obce, svazky obcí, zájmová sdružení, církve, neziskové organizace, zemědělce a podnikatele.

MAS Litomyšlsko informuje

5. výzva k předkládání žádostí o dotaci

Dne 1.12.2011 jsme vyhlásili výzvu k předkládání žádostí o dotaci. Výzva byla určena pro obce, svazky obcí, zájmová sdružení, církve, neziskové organizace, zemědělce a podnikatele. V této výzvě jsme zaznamenali doposud nejvyšší zájem žadatelů. Od září 2011, kdy jsme ohlásili možnost konzultací jednotlivých projektových záměrů, jsme v kanceláři MAS konzultovali 30 projektů různého zaměření. Nakonec bylo v termínu pro příjem žádostí přijato 21 žádostí o dotaci, 20 žádostí o dotaci bylo předáno hodnotitelům k hodnocení. Vzhledem k finanční alokaci, která činí pro rok 2012 4.089.657,- Kč, bude možné podpořit přibližně 12 předložených projektů. Do 5. března budou zveřejněny výsledky 5. výzvy na internetových stránkách MAS Litomyšlsko - www.mas-lit.cz.

Nejlepší venkovská školka regionu MAS Litomyšlsko

Na podzim roku 2011 jsme vyhlásili soutěž MAS Litomyšlsko, ve které hodnotíme venkovské mateřské školy v regionu MAS Litomyšlsko. Hlavní myšlenkou soutěže je ohodnotit nejlépe fungující mateřskou školu v regionu, která získá finanční odměnu 10.000,- Kč věnovanou firmou Stavební sdružení Boštík s.r.o. Finanční odměnu získá i 2. a 3. místo. Předmětem hodnocení je úroveň vybavení a poskytovaných služeb mateřských škol a výtvarný projekt, ve kterém paní učitelky a děti vytvoří svou představu „Školky snů". Součástí hodnocení bude také fyzická kontrola v mateřské škole, kde bude zjišťovaný vztah pedagog - dítě. Do soutěže se přihlásilo celkem 8 mateřských škol. Rádi bychom touto formou informovali veřejnost, že se může zapojit do hlasování o nejhezčí výtvarný projekt na internetových stránkách MAS Litomyšlsko www.mas-lit.cz/projekty nebo přímo v Kulturním domě ve vestibulu v obci Poříčí u Litomyšle, kde budou výtvarné projekty vystaveny. Výtvarné projekty zde budou vystaveny od 2.3.2012 - 31.3.2012 od 8.00 hod - 17.00 hod nebo při akcích pořádaných v KD. V tomto termínu můžete také hlasovat na internetových stránkách MAS Litomyšlsko. Věříme, že se zapojíte do této soutěže a podpoříte tak úsilí zúčastněných mateřských škol.