OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

Symbols Australia
Security Level
Základní škola v Osíku

Základní škola Osík má nové webové stránky

 

Od 1. září 2018 naleznete prezentaci základní školy na adrese

zsosik.webnode.cz

 

Na tomto místě již žádné nové informace nenaleznete.

 

 


Nový styl prezentace fotografií ze Základní školy.Fotogalerie Základní školy

Přes prázdniny jsme kompletovali fotografie z druhé poloviny školního roku 2016/2017 a vyzkoušeli prezentaci přes Google+.

Kliknutím na logo vpravo se dostanete na profil Základní školy v Osíku, kde jsou umístěny aktuálně všechny fotografie. Průběžně zde budou prezentovány i další.
Výhodou změny je především větší kvalita fotografií, jednoduchost stažení (jen si vyberete, které chcete a stáhnete je najednou) i neomezené množství fotek i galerií.

Doufáme, že se Vám nový způsob bude líbit.


Základní údaje o škole

Rodiče vítániNázev školy: Základní škola Osík, okres Svitavy
Adresa: 569 67 Osík 198
Jméno ředitele: Mgr. Eva Hrdonková
Telefon: 461 613 591, 736 481 853
Telefon do školní družiny: 736 715 808
E-mail: zs.osik@tiscali.cz
IZO: 600 100 383
IČO: 70989991
Zřizovatel: Obec Osík
Adresa zřizovatele: 569 67 Osík 240
Datová schránka: 59sma4m
Rozpočet ZŠ odkazem zde

Základní škola Osík je nositelem certifikátu Rodiče vítání.
Pro více informací klikněte na logo.


Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP LitomyšlZákladní škola Osík se stala součástí realizace projektu s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl".

Úspěšným žadatelem a současně příjemcem projektu, který byl zahájen dne 1. ledna 2016 a bude ukončen 31. prosince 2017 je Město Litomyšl. Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, podpořen je podpořen 85% z Evropského sociálního fondu, 10% ze státního rozpočtu a 5% z rozpočtu města.

Cestou vzájemného porozumění na území ORP LitomyšlŠkola je dále zapojena do projektu „Cestou vzájemného porozumění ve vzdělávání na území ORP Litomyšl“.
Z tohoto projektu budou na naší škole financováni 2 školní asistenti.

Detailnější informace získáte kliknutím na loga projektů.


Zaměstnanci školy

Pedagogičtí:

Ředitelkou školy je Mgr. Eva Hrdonková

Učitelé:

Mgr. Eva Hrdonková
Aprobace: 1. stupeň ZŠ. Funkce: ředitelka
Mgr. Martina Mrkvičková
Aprobace: 1. stupeň ZŠ. Funkce: učitelka
Mgr. Helena Veselá
Aprobace: 1. stupeň ZŠ. Funkce: učitelka
Mgr. Lenka Hájková
Aprobace: 1. stupeň ZŠ. Funkce: učitelka
Hana Kopecká
Aprobace: SPGŠ, obor vychovatelství. Funkce: vychovatelka
Bc. Michal Zölfl
Aprobace: FIM UHK, obor Aplikovaná informatika.
Funkce: výuka INF
Bc. Barbora Sodomková
Aprobace: VOŠ pedagogická.
Funkce: učitelka TV, asistentka pedagoga
Edita Stráníková, Dis.
Aprobace: SPGŠ, Voš Sociální práce a sociální pedagogika.
Funkce: asistentka pedagoga, školní asistentka
Emilie Moučková
Aprobace: Dějepis, Občanská nauka.
Funkce: školní asistentka

Nepedagogičtí:

Zdeňka Cupalová - školnice


Organizace školy

Škola je málotřídní školou rodinného typu s 5 postupnými ročníky a jedním oddělením školní družiny (kapacita 30 žáků).
1. ročník je samostatný, ostatní jsou spojovány podle počtu žáků.
V letošním školním roce 2017/2018 je samostatný i 2. a 3. ročník, spojeny jsou 4. a 5. ročník. Spojování ročníku probíhá na škole již několik let, máme s ním mnoho zkušeností. Při malém počtu žáků v ročníku se můžeme dětem věnovat individuálně, zohledňovat jejich specifické vzdělávací potřeby.

Žákům nabízíme příjemné prostředí malé školy, velké učebny s odpočinkovým a hracím koutkem, počítačovou učebnu vybavenou 16 počítači (přístup do počítačové učebny a na internet i v odpoledních hodinách), velkou nabídku akcí pro děti i rodiče.
V budově školy jsou čtyři učebny, počítačová učebna, školní družina, sborovna. Každý den máme možnost využívat velkou sportovní halu a krásný sportovní areál.
Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu.
Cizím vyučovacím jazykem je angličtina.


Budova školy

Od roku 2007 proběhly rekonstrukce WC, chodníku, schodiště a plotu před budovou školy. Při hodinách tělesné výchovy využíváme sportovní halu obecního úřadu ( průchod je přímo ze školy ), krásný nový sportovní areál a dětské hřiště.


Školní družina

Ve škole je zřízeno jedno oddělení školní družiny s kapacitou 30 žáků. Děti mají k dispozici dvě nově vybavené místnosti, využívají počítače, sportovní halu, dětské hřiště i nově vybudovaný sportovní areál. Telefon do školní družiny: 736 715 808


Školní jídelna

Je umístěna v budově Mateřské školy v Osíku. Děti přecházejí pod dozorem pedagogů. Kuchyně je společná s MŠ. Byla dokončena její modernizace.


Školská rada

Zástupce rodičů: Pavla Součková, Eliška Kovářová

Za pedagogický sbor: Hana Kopecká, Mgr. Martina Mrkvičková

Zástupci obce: Marie Šauerová, Bc. Michal Zölfl

Předsedou školské rady byl zvolen Bc. Michal Zölfl.


Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí

Pro informace a OBJEDNÁNÍ na pracoviště ve Svitavách, Litomyšli volejte na telefonní číslo 461 532 486 nebo 775 575 480.
Objednání je možné od pondělí do pátku v čase 7:30 - 11:30 a 12:30 - 13:30 hodin.

Pracoviště Litomyšl:

  • T.G.Masaryka 1160 1. patro (naproti Školkám)
  • ÚT, ST, ČT, PÁ - dle objednaných klientů

Internetové portály, kde lze čerpat inspiraci pro práci s dětmi:


Historie školy

Obecní úřad Osík v rámci oslav sto let výročí založení školy v Osíku vydal v září roku 2012 publikaci Historie školy v Osíku.
Histore školy v Osíku