OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

Dokumenty základní školy

Dokumenty ke stažení

Zde naleznete dokumenty týkající se základní školy v Osíku.

Učební plán

Učební plán

Poznámky k učebnímu plánu:

Disponibilní časová dotace je využita v hodinách českého jazyka, matematiky, prvouky, přírodovědy a vlastivědy.