OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

Rozvrh hodin

Školní rok 2017/2018

1. ročník
 8:00
8:45
8:55
9:40
10:00
10:45
10:55
11:40

12:20
13:05
PondělíČJMČJVV AJ
(kroužek)
ÚterýČJMTV  
StředaČJČJPRVHV  
ČtvrtekČJMČJPRV AJ
(kroužek)
PátekČJMTVČJ  
2. ročník
 8:00
8:45
8:55
9:40
10:00
10:45
10:55
11:40
11:50
12:35
 13:15
14:00
PondělíČJMČJVVČJ AJ
(kroužek)
ÚterýČJMTV  
StředaČJMPRVHVČJ  
ČtvrtekČJMČJPRV  AJ
(kroužek)
PátekČJMTVČJ   
3. ročník
 8:00
8:45
8:55
9:40
10:00
10:45
10:55
11:40
11:50
12:35

13:15
14:00
PondělíČJMAJPRVČJ AJ
(kroužek)
ÚterýČJMČJTVPRV  
StředaČJMAJČJPRV  
ČtvrtekČJMAJHV AJ
(kroužek)
PátekČJMVVTVČJ  
4. ročník
 8:00
8:45
8:55
9:40
10:00
10:45
10:55
11:40
11:50
12:35
12:25
13:10
13:15
14:00
14:00
14:45
PondělíČJMVLAJINF
kroužek
  AJ
kroužek
ÚterýČJMTVAJ   
StředaČJMVLČJ
čtení

AJ
   
ČtvrtekČJMHV VVVVAJ
kroužek
PátekČJMČJ
čtení
TV   
5. ročník
 8:00
8:45
8:55
9:40
10:00
10:45
10:55
11:40
11:50
12:35
12:25
13:10
13:15
14:00
14:00
14:45
PondělíČJMVLAJINF  AJ
kroužek
ÚterýČJMTV AJ  
StředaČJMVLČJ
čtení
AJ   
ČtvrtekČJMVLČJ
čtení
 VVVVAJ
kroužek
PátekČJMČJ
čtení
TV   

Vysvětlivky

 • ČJ = Český jazyk
 • M = Matematika
 • AJ = Anglický jazyk
 • PRV = Prvouka
 • HV = Hudební výchova
 • TV = Tělesná výchova
 • PČ = Pracovní činnosti
 • VV = Výtvarná výchova
 • VL = Vlastivěda
 • PŘ = Přírodověda
 • INF = Informatika