OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

Symbols Australia
Security Level
Poloha a charakteristika obce Osík

Poloha obce

Obec Osík je se svými 1033 obyvateli (údaj z 1.1.2008) poslední obcí na říčce Desné před jejím vtokem do Loučné. Obec leží v Pardubickém kraji na severozápadním okraji okresu Svitavy v nadmořské výšce 355 m. Svou katastrální hranicí bezprostředně sousedí s městem Litomyšl (centrum města cca 4 km) a s obcemi Benátky, Dolní Újezd a Morašice.


Uspořádání obce

Převážná část katastrálního území obce je tvořena rozsáhlými lány zemědělské půdy a jen zřídka se zde vyskytují meze či remízky, silnice jsou doprovázeny alejemi. Plocha polí je rozdělena hlubokým údolím toku Desné. Okraje katastru jsou lemovány lesními porosty a remízky. Na říčce Desné se také nalézají dva rybníky - Vesní a Luční. Oba dva leží blíže Litomyšli, přičemž Vesní se nalézá ještě v zastavěné části obce a Luční až na severním okraji katastru u Litomyšle.

Vlastní zastavěná část obce se nachází v údolí a po jeho okrajích. Dále na obě strany od údolí pokračují lány polí. Přechod mezi obytnou zástavbou a plochou polí tvoří na některých místech pás drobné držby - políček, luk a sadů. Dopravní páteř obce tvoří státní silnice druhé třídy č. 359 z Litomyšle do Proseče při níž leží hlavní objekty občanského vybavení (obecní úřad, kulturní dům, školy, obchody atd.). Na hlavní silnici se dále napojují místní komunikace zajišťující příjezd k zástavbě na levém okraji údolí i k zástavbě v údolí a na druhém okraji. Obcí také prochází silnice třetí třídy č. 3592 ve směru k Nové Vsi a č. 3593 k Říkovicím (při této silnici je také situován místní hřbitov).

Charakteristika a popis obce

Současná obec má vybudovanou kvalitní infrastrukturu a občanskou vybavenost včetně plošné plynofikace. V obci je situován rekreační a sportovní areál: 2 hřiště na volejbal, 2 hřiště na tenis, kluziště a na levém svahu údolí mezi Osíkem a Dolním Újezdem lyžařský vlek. Ve středu obce se nachází moderní sportovní hala s hřištěm na volejbal a tenis. V souvislosti se sportem je nutné se zmínit o výrazné aktivitě TJ Sokol Osík, která každý měsíc pořádá řadu sportovních akcí (např. tradiční turnaj rodinných družstev ve volejbale, běh Terryho Foxe, country bál, vyjíždky na kolech, procházky obcí atd.). Osík se také může pochlubit nově opraveným kulturním domem, ve kterém probíhá většina kulturních akcí. Hlavní dominantou obce je škola pro 1. - 5. třídu, která slouži nepřetržitě svému účelu již od roku 1912.

V roce 1905 byla založena cihelna, která stále, vybavena moderní technologií, produkuje cihlářské výrobky. Dalším průmyslovým závodem je Vytlačilova strojírna (výroba bojlerů). V obci se také nalézá inseminační stanice plemenných býků, postavená v roce 1946 jako první svého druhu v tehdejší Československé republice, která byla školou pro řadu odborníků, a i v dnešní době se zde konají významné plemenářské aukce. Rostlinná a živočišná výroba je vedle inseminační stanice zastoupena hlavně družstvem se sídlem v Dolním Újezdě, které obhospodařuje většinu zemědělské půdy. V obci je samozřejmě také řada menších zamědělců a podnikatelů.