OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

Složení zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce 2014-2018

Obecní zastupitelstvo je pro volební období 2014 - 2018 jedenáctičlenné.

Členy obecního zastupitelstva jsou:

Ing. Karel Rothschein - starosta obce
Ing. Karel Kromíchal - místostarosta
Helena Vomáčková - předseda kontrolního výboru
Ing. Karel Kundera - předseda finančního výboru
Jan Abraham
Petr Dvořák
Ing. Jakub Kovář
Stanislav Petraš
Marie Šauerová
Zdeněk Vodehnal
Bc. Michal Zölfl

 

Zastupitelstvo obce 2010-2014

Obecní zastupitelstvo pro volební období 2010 - 2014 bylo v následujícím složení:

Ing. Karel Rothschein - starosta obce
Ing. Karel Kromíchal - místostarosta
Otilie Šplíchalová - předseda kontrolního výboru
Bc. Michal Zölfl - předseda finančního výboru
Ing. Pavel Doležal
Ing. Jakub Kovář
Ing. Karel Kundera
Pavel Flídr
Stanislav Petraš
Marie Šauerová
Helena Vomáčková