OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

Symbols Australia
Security Level
Elektronická podatelna

Elektronická podatelna Obecního úřadu Osík

1. elektronická adresa e-podatelny
- internetová adresa: www.osik.cz/podatelna -> přihlášení
- emailová adresa: podatelna@osik.cz

Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv (vyhovujícím technickým parametrům, viz. níže) doručovaných na Obecní úřad Osík.

2. Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích
Osík 240, Osík 569 67
tel.: 461 612 573
GSM: 603 894 091

Úřední hodiny podatelny:
Po, St: 8:00 - 12.30, 13:00 - 16:00
Út, Čt: 8:00 - 12.30, 13:00 - 15:00
Pá: 8:00 - 12.00

Obecní úřad Osík neumožňuje doručování datových zpráv prostřednictvím technického zařízení v budově Osík 240, 569 67 Osík .

3. Pravidla potvrzování doručení datových zpráv
Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:
- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance
- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
- identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou.

4. Vzor datové zprávy o potvrzení doručení datové zprávy
Text:
Vaše elektronické podání bylo doručeno elektronické podatelně Obecního úřadu Osík podatelna@osik.cz
Pro obec:
Osík
Aplikace:
iPodatelna
Datum:
dd.mm.rrrr v hh:mm:ss
Identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou:
xxx
Vaše podání bylo přijato.
jméno a příjmení oprávněného zaměstnance, zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance Obecního úřadu Osík

5. Technické parametry přijímaných datových zpráv
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, jpg, rtf , případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.

6. Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy
Datové zprávy jsou přijímány na CD, Flash discích a případně dalších technických nosičích. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.

7. Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

8. Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelna@osik.cz případně na poštovní adresu osik@lit.cz.

9. Seznam jmen oprávněných zaměstnanců Obecního úřadu Osík, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát
Jméno
Ing. Karel Rothschein
Jana Jirečková
Kvalifikované certifikáty vydala Postsignum.

10. Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Obecnímu úřadu Osík činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu
Datové zprávy, které musí být opatřeny uznávaným elektronickým podpisem:
- Přiznání k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

Datové zprávy, které nemusí být opatřeny uznávaným elektronickým podpisem:
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. žádost o informaci podle tohoto zákona.

Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky orgánu a občany.