OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

Symbols Australia
Security Level
Veřejné vyhlášky a dokumenty obce Osík

V této části naleznete veškeré platné veřejné vyhlášky, či závazné dokumentu vydané Obecním úřadem v Osíku.

Výpis vyhlášek a dokumentů
Datum vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Osík 19.12.2019
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 19.12.2019
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 19.12.2019
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku ze psů 19.12.2019
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o poplatku za odpady 20.12.2018
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o poplatku za odpady 14.12.2016
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o poplatku za odpady 14.12.2015
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o systému nakládání s odpady 7.4.2015
Strategický plán rozvoje obce 4.6.2014
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o poplatku za odpady 1.1.2013
Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o poplatku za odpady 24.12.2011
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o poplatku z veř. prostranství 15.4.2011
Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku ze psů 15.4.2011
Povodňový plán 27.5.2010