OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

Symbols Australia
Security Level
Formuláře

Zde naleznete tiskové formuláře k vyplnění a následnému odevzdání na místní podatelnu na Obecním úřadě v Osíku.

DOCDOC
Žádost o finanční příspěvekVyúčtování poskytnuté dotace

Přihláška na vítání občánků

DOC

Přiznání k místnímu poplatku ze psů

Přiznání k místnímu poplatku ze psů (rtf)

 

Přiznání k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Přiznání k místnímu poplatku (doc)

 

Upozornění na stav dřevin rostoucích mimo les ve vlastnictví obce

Upozornění na stav dřevin (doc)

 

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Žádost o povolení kácení dřevin (doc)

 

Žádost o prodej pozemků

Žádost o prodej pozemků (doc)


Vzor licenční smlouvy

Vzor licenční smlouvy (pdf)