OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

Otázky pro starostu obce

Vítáme Vás v nové sekci internetové prezentace obce Osík nazvané Otázky pro starostu obce. Touto formou můžete pokládat dotazy směřované nejen na činnost v obci, které Vám zprostředkuje starosta obce Ing. Karel Rothschein, ale také různé obecné dotazy, které nevíte na koho směřovat, či dotazy týkající se internetové prezentace, které Vám případně zodpoví jejich administrátor.

Naposledy bylo odpovídáno dne: 6.8.2019
Nové dotazy Zodpovězené dotazy Položit dotaz
Zodpovězené dotazy:

{ 1 }František Jiráčekfrantisek.jiracek(at)gmail.com4.8.2019

Dobrý den pane starosto, nedá mi to, abych nezareagoval na dotaz pana Peciny. Názor občana ,který má možnost sledovat opravu kanalizace v přímém přenosu je zpochybněn cáry papíru. Místo toho, aby se zastupitelé obce přesvědčili o kvalitě na vlastní oči. V průběhu "odkanalizování obce Osík" byly stavební práce dokumentovány a fotky prezentovány v obecním tisku a webových stránkách. Při jejich procházení jsem našel hodně fotek, kde jsou kanalizační trubky zaházeny kamením. Jak fungovala tehdy kontrolní činnost? Napadá mě otázka. Kdo opravu té fušeřiny platí? Prováděcí firma, stavební dozor, obec? František Jiráček

Dobrý den, kontrolní činnost a stavební dozor investora projektu "Odkanalizování obce Osík" prováděla odborná firma. Při kontrolní činnosti bylo prováděno nejen místní šetření v terénu, ale dodavatelská firma předkládala i protokoly o hutnících zkouškách výkopu, které byly v povolené toleranci. Nic méně aktuálně prováděné práce jsou prováděny v rámci uplatněného a akceptovaného reklamačního řízení a plně v režii zhotovitelského subjektu. Následně bude zahájena celoplošná oprava silnice v průtahu obcí financovaná z krajského rozpočtu.

Na dotaz odpověděl dne 6.8.2019 Ing. Karel Rothschein

{ 2 }Jan Pecinahonza.pecina2(at)seznam.cz2.8.2019

Dobrý den, pane starosto, chci se Vás zeptat ohledně probíhajících stavebních prací na silnici v Osíku. Jak jste spokojen se stavem probíhajících prací? Kolika letou životnost budoucí nové silnice očekáváte? S kolika letou životností budoucí nové silnice počítá stavební firma, nebo snad od té firmy máte i nějakou záruku ve smlouvě? Já bohužel dobrou kvalitu práce nevidím. Když vidím jak a z čeho se tady dělají podkladní vrstvy, tak myslím, že po provedení asfaltového povrchu se zvlnění asfaltu projeví za krátkou dobu v řádu pár let. Jan Pecina

Dobrý den, s kvalitou stavebních prací opravy krajské silnici jsme spokojeni. Silnice je v majetku kraje a proto smluvní vztahy včetně záruk a kontrolní činnost (v součinnosti s obcí) jsou v gesci správy a údržby silnic. Stavební firma navíc musí předkládat protokoly o hutnících a zatěžovacích zkouškách podkladních vrstev a protokoly o vhodnosti použití zásypového materiálu. Po stabilizaci výkopu nad kanalizací budou práce pokračovat v opravách vlastní vozovky včetně položení nového živičného povrchu. Jsme si vědomi, že oprava páteřní komunikace je pro obyvatele obce zátěží, ale věřím, že opravená silnice a chodníky budou dostatečnou satisfakcí za projevenou dobrou vůli a pochopení.

Na dotaz odpověděl dne 2.8.2019 Ing. Karel Rothschein

{ 3 }Jaromír Kuchynkaecology(at)centrum.cz14.7.2019

Dobrý den p. ing., na FB ve skupině Litomyšl(sko) OBJEKTIVEM mne a další zaujal Nechvílův most, a hlavně jeho žalostný stav, se kterým by chtělo začít něco dělat. Dohodli jsme se na hromadné návštěvě této památky se srazem v tuto sobotu 20.7. v poledne u Kulturního domu (zastávky busu) v Osíku. Pokud byste se mohl také dostavit, a vyjádřit se z pohledu starosty, byli bychom rádi. S pozdravem JK

Dobrý den, neutěšeného stavu Nechvílova mostu jsme si vědomi. Zásadní problém je ale v majetkoprávních vztazích. Obec tento objekt nevlastní a nemůže proto ani financovat opravy. V minulosti jsme jednali s původním vlastníkem (J. Nechvílem) a za obec nabízeli součinnost při opravě této unikátní stavby. Nabídka zůstala bohužel nevyužita a následně pozemky včetně mostu prodány stávajícímu vlastníkovi.

 

Na dotaz odpověděl dne 16.7.2019 Ing. Karel Rothschein

{ 4 }František Jiráčekfrantisek.jiracek(at)gmail.com4.7.2019

Dobrý den. Těšil jsem se, že chvíli (než se propadne) budu brázdit Osík po novém asfaltovém povrchu. Z různých zdrojů se dozvídám, že nic nebude. Je možno se k tomu oficiálně vyjádřit? Děkuji Jiráček

Dobrý den, dle sdělení investora (Pu kraj) záměr "Oprava silnice II/359 obcí Osík - Dolní Újezd" realizován bude, byl pouze upraven technologický postup a harmonogram prací. Předpokládané zahájení opravy 15.7.2019. Brázdit po novém povrchu bychom měli na podzim 2019.

Na dotaz odpověděl dne 4.7.2019 Ing. Karel Rothschein

{ 5 }Milan Jetmarijetmarova(at)seznam.cz5.5.2019

Dobrý den, v pátek 3.5.2019 proběhlo sečení trávy na obecních pozemcích na Zmrzlém kopci. Bohužel je vidět, že práce byla odbytá. Vedle naší zahrady je úsek o který se starám, ale po pátečním sečení je trávník poničený.Pokud chceme mít upravenou obec, proč nikdo nekontroluje kvalitu práce těchto zaměstnanců? Mailem tedy zasílám stížnost včetně fotodokumentace.

Dobrý den, stejně jako Vy i obec má zájem na upravených a posečených veřejných prostranstvích a plochách. Vlastníci nemovitostí většinou pozemky s "péčí řádného hospodáře" udržují, ale jestliže navíc nad rámec udržby "svých" přidají i sousední obecní je to pro obec významné ulehčení práce a času. Myslím si, že popsaný problém nespočívá v nekvalitně odvedené práci, ale spíše v použití křovinořezu místo travní sekačky, která je k novému trávníku šetrnější a její použití vhodnější. Práce navíc prováděli sice zaškolení pracovníci, ale neznalí místních poměrů. Pro příští cyklus sekání bude již ale zajištěna náprava a údržba trávníku ponechána ve vaší gesci.

Na dotaz odpověděl dne 10.5.2019 Ing. Karel Rothschein

{ 6 }Vlastimil Cupalatincx(at)seznam.cz27.12.2018

Dobrý den, proč se uvádí cena stočného bez DPH, na rozdíl od předchozích let? Je důvod legislativní nebo zdražení takto lépe vypadá? Děkuji Cupal

Dobrý den, dle sdělení ministerstva financí se v příštím roce zvažuje snížení DPH pro vodné a stočného z 15% na 10%. Vzhledem k tomu, že není dosud úprava této daně legislativně podpořena a schválena, je výše stočného pro příští rok uvedena resp. schválena ZO bez DPH.

Na dotaz odpověděl dne 27.12.2018 Ing. Karel Rothschein

{ 7 }Vlaďka Cupalovávladcup(at)seznam.cz6.8.2018

Dobrý den, chtěla bych se zeptat , jak a kdy se bude řešit nepořádek u kontejnerů na spodní části obce u mostu, Kontejnery jsou přeplněné a lidi místo aby zajeli do sběrného dvora , hodí bordel na zem a odjedou. Někdo odložil i kompoty ke kontejneru . Je to tady docela frekventované místo a je nechutné jet okolo takového místa. Děkuji za kladné řešení této situace. Cupalová a ostatní sousedi

Dobrý den, nepořádek v okolí kontejnerů na separovaný odpad netrápí jen naši obec . Občané moc dobře vědí jak s odpadem nakládat a jak ho likvidovat, ale někteří z lenosti, liknavosti či nezodpovědnosti tak nečiní. Aby obec zmíněným problémům předešla, byla zvýšena kapacita sběrného dvora, zvýšen počet kontejnerů na separovaný sběr, se svozovou firmou Liko v případě potřeby dohodnuta možnost mimořádného svozu. Přes všechna opatření je to ale stejně o „lidech". Slušný člověk mimo kontejnery či popelnici odpad neodloží. Naši prioritou je čistá obec, proto další opatření, které obec v této lokalitě plánuje je zřízení nového kontejnerového stání (pod střediskem ZD) s větší kapacitou a lepší obslužností a s následným zrušení stávajícího sběrného místa u mostu.

 

Na dotaz odpověděl dne 17.8.2018 Ing. Karel Rothschein

{ 8 }Klára Řehákováklara.rehakova(at)centrum.cz10.10.2016

Vážený pane starosto, Dovolte, abych vznesla dotaz ohledně konkurzního řízení na post ředitelky Mš Osík. Jelikož bych se velice ráda do konkurzu přihlásila, zajímalo by mne, jestli paní ředitelka Cabicarová podala výpověď (což by znamenal odchod z mateřské školy jako ředitelka i jako učitelka), nebo pouze rezignaci na funkci ředitelky (což by znamenalo, že zůstane ve školce jako učitelka). Myslím, že tato informace je důležitá nejen pro mne, ale pro všechny zájemce o toto místo. Děkuji za odpověď, Klára Řeháková

Dobrý den, ředitelka MŠ Osík dala výpověď a rezignovala na post ředitelky ke dni 31.12.2016.

Na dotaz odpověděl dne 12.10.2016 Ing. Karel Rothschein

{ 9 }občan Osika29.4.2016

Pane starosto, mohl byste nám, občanům Osika, říct, jaké investice probíhají v mateřské škole? Oproti dřívějšku má mateřská škola roční rozpočet téměř dvojnásobný ! Není více než 700 tisíc příliš mnoho? Není to plýtvání peněz nás všech?

Dobrý den, nedávno jsem na podobný anonymní dotaz reagoval a opět odpovím stejně. Mrzí mě že se nepodepíšete. Máte-li strach z veřejné formy otázky, nabízel jsem a nabízím možnost osobní konzulatce a vysvětlení. Rád na Vaše dotazy odpovím, ale musíme přitom dodržovat nějaká pravidla a anonymní dotazy mezi nimi nejsou.

 

 

Na dotaz odpověděl dne 15.7.2016 Ing. Karel Rothschein

{ 10 }Ilona Romerováromerova.ilona(at)seznam.cz14.4.2016

Dobrý den pane starosto, chtěla bych se optat, kdo má na starosti rozmísťování dopravního značení? Jedná se mi o nynější opravy, které na silnici probíhají, jelikož značky dej přednost v jízdě protijedoucímu vozidlu jsou dané zcela mimo logiku a místo toho,aby byl provoz plynulý,tak je naopak chaotický. Jediné místo,kde jsou tyto značky umístěny dobře je konec Osíka směr Dolní Újezd děkuji za odpověď Romerová

Dobrý den, dopravní značení rozmisťuje specializovaná firma na základě požadavku firmy zajišťující opravy komunikace se schválením silničního správního úřadu při MÚ Litomyšl a příslušné složky (dopravní) Policie ČR. I když se Vám to zdá nelogické, ale právě tuto variantu značení výše uvedené správní složky vyžadují.

Na dotaz odpověděl dne 21.4.2016 Ing. Karel Rothschein

|< 1 2 3 4 ... >|