OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

Symbols Australia
Security Level
Výstavba rodinných domů

V souladu se strategií obce a plánovanou výstavbou stavebních parcel pro rodinné domy (za provozovnou Story) byla architektonickou kanceláří arch. Květa vypracována architektonická a urbanistická studie této lokality.

Studie "obsáhla" celé zájmové území s vazbou na budoucí výstavbu, přičemž ale reálná a aktuální potřeba je cca polovina pozemků, což je i zakomponováno do územního plánu. Projekt řeší zejména koncepčně dopravní skelet, skladbu parcel a koncepci veřejného prostranství s respektováním stávajících komunikací a historické urbanistické struktury obce v logických vazbách a vztazích.

Aktuálně se zpracovává prováděcí projektová dokumentace, po jejímž dopracování a vyřízení potřebné administrativy budou parcely obcí zasíťovány a nabídnuty zájemcům k prodeji.

Výstavba rodinných domů

Výstavba rodinných domů

Výstavba rodinných domů

Výstavba rodinných domů

Výstavba rodinných domů

Výstavba rodinných domů