OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

Symbols Australia
Security Level
Pitná voda a kanalizace

Odběr pitné vody a odvod splaškových vod

V souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích zde zveřejňujeme podklady pro uzavření smlouvy na dodávku pitné vody a/nebo odvádění odpadních vod v obci Osík dle §8, odst. 6. zákona o vodovodech a kanalizacích.

Vodovodní i kanalizační síť pronajímá Obec Osík provozovateli,
firmě VODOVODY spol. s.r.o. (IČ: 62062948).
Na internetových stránkách firmy nebo na její adrese (Na Lánech 3, Litomyšl) je možno zjistit potřebné informace pro uzavření smlouvy na odběr pitné vody.

Smlouva na odvod splaškových vod se uzavírá s Obcí Osík.
Všechny potřebné informace získáte na Obecním úřadě.

Výše stočného pro rok 2019

V souladu s fin. analýzou projektu a na základě rozhodnutí zastupitelstva obce
ze dne 19.12.2018, č.j.8/18 byla pro rok 2019 stanovena cena stočného
ve výši 40,-Kč bez DPH/m3

Výše stočného pro rok 2018

V souladu s fin. analýzou projektu a na základě rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne 1.11.2017, č.j.7/17 byla pro rok 2018 stanovena cena stočného ve výši 42,-Kč vč. DPH/m3

Výše stočného pro rok 2017

V limitu daném finanční analýzou projektu a rozhodnutím zastupitelstva obce byla pro rok 2017 stanovena cena stočného ve výši 40,- Kč vč. DPH / m3

 

Důležité dokumenty:

PDFPDFXLSX
Pravidla pro napojování kanalizačních přípojekSmlouva o odvádění odpadních vodŽádost o povolení zřízení kanalizační přípojky
PDF
Všeobecné obchodní podmínky
dodávky pitné vody