OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

Poplatky, sazebník úhrad

Poplatek za odpady

Sazba poplatku na rok 2019 činí 590,- Kč na osobu.

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku, nebo de dvou stejných splátkách, v termínech do 31. března a do 31. července příslušného kalendářního roku.
Lze ho uhradit v hotovosti na obecním úřadě nebo bezhotovostní platbou na běžný účet obce 128 337 5359 / 0800 s variabilním symbolem ve tvaru 1340 + číslo
popisné (např. VS pro čp. 240, 1340240)

Aktuálně platná Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o poplatku za odpady je zde.


Poplatek ze psů

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa 100 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150 Kč
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 80 Kč
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. c) tohoto ustanovení 120 Kč

Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

Lze ho uhradit v hotovosti na obecním úřadě nebo bezhotovostní platbou na běžný účet obce 128 337 5359 / 0800 s variabilním symbolem ve tvaru 1340 + číslo
popisné (např. VS pro čp. 240, 1340240)

Aktuálně platná Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku ze psů je zde.


Sazebník úhrad za poskytování informací obcí Osík
podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím

A. Kopírování dokumentů z volných listů 
1 kopie formátu A4 jednostranná černobílá2,- Kč
1 kopie formátu A4 oboustranná černobílá4,- Kč
1 kopie formátu A4 jednostranná barevná5,- Kč
1 kopie formátu A4 oboustranná barevná10,- Kč
B. Kopírování dokumentů z vázaných předloh 
1 kopie formátu A4 jednostranná černobílá3,- Kč
1 kopie formátu A4 oboustranná černobílá6,- Kč
1 kopie formátu A4 jednostranná barevná7,- Kč
1 kopie formátu A4 oboustranná barevná12,- Kč
C. Tisk z počítače na tiskárnách PC 
1 tisk formátu A4 jednostranná černobílá5,- Kč
1 tisk formátu A4 oboustranná černobílá7,- Kč
1 tisk formátu A4 jednostranná barevná10,- Kč
1 tisk formátu A4 oboustranná barevná15,- Kč
D. Skenování
Dle formátu požadované písemnosti odpovídá sazbám uvedeným pro pořízení černobílých fotokopií dle bodu A. tohoto sazebníku.
E. Vyhledávání informací 
1 hodina výkonu100,- Kč
F. Náklady na pořízení technických nosičů dat 
1 CD10,- Kč
G. Balné 
Obálka C61,- Kč
Obálka C51,- Kč
Obálka C42,- Kč
Obálka DL1,- Kč
Obálka dodejna C62,- Kč
Obálka dodejna C52,- Kč
H. Ostatní náklady 
správní poplatkydle aktuálních platných předpisů
poštovnédle aktuálních platných tarifů
cestovní náhradydle aktuálních platných předpisů
telefonní poplatkydle aktuálních platných tarifů