OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

Zápis do 1. třídy

místo a datum konání akce: Základní škola, 4.2.2014
k akci nebyla přidána fotogalerie

Sokolský ples 2014

místo a datum konání akce: Kulturní dům, 1.2.2014

Sokolský ples opět na zlatou

Členové Tělovýchovné jednoty Sokol Osík pokračují v aktivní práci i po loňské oslavě 130.výročí založení Sokolu. Mimo sportovních činností v hale je zima také obdobím společenských aktivit.

Dospělí sportovci a jejich příznivci se sešli v sobotu 1. února 2014 na 6. Sokolském plese v Kulturním domě v Osíku. Příchozí byli tradičně přivítáni štamprličkou a koláčky a rychle se ponořili do víru tance za hudby skupiny Medium II.
Ve zcela zaplněném sále se přítomní velmi dobře bavili a přispěli k vysoké společenské úrovni plesu. Také o gurmánské zážitky bylo kvalitně postaráno. Bonusem bylo vystoupení dolnoújezdských sportovců v neobvyklé roli „roztleskávaček" ve svůdných kostýmech.
Při bohaté a hodnotné tombole jsme se přehoupli do nového dne a nadále mnozí pokračovali v ladných pohybech po tanečním parketu.
Jak pružně se tanečníci dostávali domů, nám již známo není. Věříme, že je noční procházka neodradí od návštěvy příštího plesu.

Pořadatelé Vám děkují za účast a těší se zase na shledanou.

Za pořadatele
Jan Němec


Den otevřených dveří v Základní škole

místo a datum konání akce: Základní škola, 27.1.2014
k akci nebyla přidána fotogalerie

Myslivecký ples

místo a datum konání akce: Kulturní dům, 17.1.2014
k akci nebyla přidána fotogalerie

Vánoční turnaj Badmintonu

místo a datum konání akce: Sportovní hala, 28.12.2013
k akci nebyla přidána fotogalerie

Vánoční koncert

místo a datum konání akce: Kulturní dům, 23.12.2013

Vánoční vystoupení dětí

místo a datum konání akce: Kulturní dům, 12.12.2013
k akci nebyla přidána fotogalerie

Mikulášská besídka

místo a datum konání akce: Sportovní hala, 1.12.2013

Čas adventní a příchod Mikuláše jsme si připomněli 1. prosince ve Sportovní hale.

Vánočně a sportovně nás ve svém pestrém programu pěkně naladili žáci základní školy.

Děti a rodiče rozpohybovali čertíci a čertice, při hudební rozcvičce a cvičení na nářadí.

Na závěr zavítal Mikuláš se svou družinou, děti mu předvedly své sportovní dovednosti a za to dostaly sladkou odměnu. Předvánoční odpoledne bylo doplněno prodejem adventní výzdoby, vánočního pečiva, bižuterie a výrobků z včelího vosku, to vše z rukou šikovných osických žen. Vánočka, drobné cukroví a čaj, to vše bylo tečkou za vydařenou akcí.

Všem pořadatelům a účinkujícím děkuje
výbor TJ Sokol Osík.


Veřejná schůze k akci "Odkanalizování obce Osík"

místo a datum konání akce: Kulturní dům, 26.11.2013
k akci nebyla přidána fotogalerie

Setkání harmonikářů

místo a datum konání akce: Kulturní dům, 9.11.2013
k akci nebyla přidána fotogalerie

Setkání členů a příznivců Sokolu

místo a datum konání akce: Kulturní dům, 2.11.2013


Jedna z nejstarších vesnických tělovýchovných jednot Sokol Osík
rozvíjí svoji činnost již 130 let.
Na slavnostním setkání ke kulatému jubileu se v sobotu 2. listopadu 2013 sešlo 250 členů Sokola Osík a příznivců tělovýchovy a sportu v kulturním domě. Bohatá činnost velmi aktivního Sokola byla náplní oficiální části i doprovodných programů. Před zahájením setkání si příchozí mohli prohlédnout sportovní halu, nedávno přestavěné sportoviště a rekonstruovaný objekt Obecního úřadu v Osíku. Také v prostorách KD byly připraveny dokumenty z historie na panelech, na velkém plátně se promítalo přes 200 fotografií z akcí sokolů.

Slavnostní program byl rozmanitý. Hodnotila se práce současné jednoty s představením činnosti jednotlivých oddílů, bohaté bylo připomenutí historie. Po zahájení setkání s tichou vzpomínkou na ty, kteří se jubilea nedožili, promluvil předseda Sokola Josef Driml ml. seznámil přítomné se současnou prací jednoty, připomenul jednotlivé akce během roku od zahájení cyklistickou novoroční vyjížďkou, zimní sporty, tradiční květnové akce až k zakončení cvičebního roku. Tuto akci pro nejmladší cvičence vždy perfektně zajišťují Kamila Petrašová s Marcelou Quaiserovou za vydatné pomoci cvičitelek a ochotných členů Sokola. V dalším přehledu akcí se zmínil o turnaji rodinných družstev ve volejbalu, o klání týmů při osíckém desetiboji a mnoha dalších akcích. U tradičního tělesného cvičení konstatoval ústup ze slávy, stejně tak u osíckého volejbalu. Stále více dochází k nahrazení moderním cvičením na hudbu či s náčiním, rozvíjejí se nové netradiční sporty. Velmi aktivní a úspěšný je badminton pod vedením Karla Kundery. Předseda poděkoval za práci členům výboru při pořádání společenských akcí např. plesu, mikulášského odpoledne, vycházek a výletů.

Moderátorka setkání Helena Vomáčková postupně pozvala k prezentování činnosti jednotlivých oddílů cvičitele a vedoucí. Ti za pomoci videoprojekce představili svoji práci. S nejmenšími dětmi pracuje Marcela Quaiserová se Zuzanou Vodehnalovou, s cvičenci z 1. až 5. ročníku ZŠ cvičí Marcela Bártová a Marie Zdvořilá. S novým cvičením TAE-BO nás seznámila Petra Pavlišová, která obětavě dojíždí z Litomyšle. O cvičení žen na balónech a s tyčemi informovala Jaroslava Burešová. O volejbalu se krátce zmínil Jaroslav Dušek, poutavým připomenutím lyžování zaujal Karel Flídr. O výsledcích hokejové party Sokol Osík informoval Radek Novotný. S nejlepšími výsledky naší činnosti se pochlubili badmintonisté, Karel Kundera měl o čem povídat. Druhé místo jeho svěřence Martina Siegla na mistrovství republiky kategorie U13, úspěšná reprezentace Lukáše Tlustého, Hanky Kociánové a dalších hovoří za vše. Pozvání na cvičení aerobiku při hudbě tlumočila Marcela Bártová, s výsledky florbalistů seznámil František Stráník.

Po informační zprávě Jany Zavadilové k hospodaření Sokola a o práci revizní komise v podání Anny Šauerové, došlo na připomenutí historie Janem Němcem.

Velmi rozsáhlý a bohatý podkladový materiál zpracoval do publikace o 90 stránkách s 318 fotografiemi, která zachycuje 130ti letou činnost jednoty Sokol Osík. Publikaci pokřtili starosta Osíku ing. Karel Rothschein a předseda TJ Josef Driml. Všichni přítomní byli za kmotry, mnoho z Vás se na stránkách najde.

Následovalo ocenění starších členů Sokola za dlouholetou a aktivní práci i současných mladých reprezentantů Sokola.

V diskusním příspěvku poděkoval starosta ing. Karel Rothschein za práci členů Sokola ve prospěch obce a především při výchově nových generací spoluobčanů. Potěšilo ocenění činnosti Sokola od Michala Zölfla, který blahopřál Sokolu za Sbor dobrovolných hasičů.

Závěr oficiální části obstaraly ukázky cvičení dětí a mládeže, rehabilitační cvičení s míči a tyčemi předvedly ženy. Pěknou taneční ukázku nacvičily dorostenky.

Přestávky byly vyplněny setkáními a vzpomínáním pamětníků, občerstvením a další videoprojekcí. Večerním oživením bylo vystoupení hudební skupiny Pink Panthers a půlnoční taneční produkce muzikanta Jirky Šneka udělala tečku za vydařenou akcí. Ještě, že je zimní období, jinak by mnozí spokojení návštěvníci došli domů se sluníčkem.

Aktivní pořadatelé připravili důstojnou oslavu a je na další generaci pokračovat v tělovýchovné a sportovní činnost TJ Sokol Osík k dalšímu, třeba 150ti letému výročí. Zájemci o publikaci si ji mohou zakoupit na Obecním úřadu v Osíku, u Jana Němce a Anny Šauerové za 130 Kč, jako je let našemu Sokolu. Nazdar.

Za výbor TJ Sokol Osík
Jan Němec


Lampionový průvod

místo a datum konání akce: Dětské hřiště, 1.11.2013
k akci nebyla přidána fotogalerie

Posvícenská zábava

místo a datum konání akce: Kulturní dům, 26.10.2013
k akci nebyla přidána fotogalerie

Výšlap na Devět skal

místo a datum konání akce: sraz u Kulturního domu v Osíku, 12.10.2013

RETRO - Běh Terryho Foxe

místo a datum konání akce: Sportovní hala, 29.9.2013

V neděli 29.9.2013 jsme si připomenuly dvanáct ročníků tohoto běhu, který TJ Sokol pořádala v letech 1996 až 2007 za velké účasti občanů.

Vzpomínkové akce od sportovní haly ke golfovému hřišti se zúčastnilo jedenáct členů Sokolu.

Škoda, že pěkného počasí nevyužilo více spoluobčanů k podzimní procházce.

Za výbor TJ Sokol
Jan Němec

k akci nebyla přidána fotogalerie

Svatováclavský schodoběh 2013

místo a datum konání akce: Schody u Jiskrových, 27.9.2013

Po předchozích zkušenostech s uplakanými a rušenými akcemi jsme 27. září nenechali nic náhodě.
Tentokrát jsme si objednali krásné počasí a možná i z tohoto důvodu se sešlo na startu SVATOVÁCLAVSKÉHO SCHODOBĚHU hodně borců.
Na třicet dětí a pět mužů se rozběhlo do schodů, někteří je brali i po třech, aby změřili svou kondici a vytrvalost.

Nebudu se zdlouhavě rozepisovat, kdo byl lepší, kdo horší. V závěru totiž ani nešlo o to kdo lépe, ale hlavně se zúčastnit a nebýti buchtou domácí.

Za TJ Sokol
Marcela Quaiserová


Sportovní odpoledne

místo a datum konání akce: Sportovní areál, 14.9.2013

Ani v náhradní termín pro Sportovní odpoledne v sobotu 14.9.2013, se soutěžemi v netradičním desetiboji, nám opět nepřálo počasí a bylo nutné akci zrušit. Nezbývá, než vás vyzvat k individuálnímu tréninku na příští rok.

Za TJ Sokol
Jan Němec

k akci nebyla přidána fotogalerie

Den otevřených dveří OÚ

místo a datum konání akce: Obecní úřad, 31.8.2013
k akci nebyla přidána fotogalerie

XXVI. ročník Rodinného volejbalu družstev

místo a datum konání akce: Sportovní areál, 31.8.2013

Za ideálního volejbalového počasí se v sobotu 31.8.2013 na kurtech v Osíku sešlo sedm rodinných kolektivů, aby sehrály další, tentokrát již XXVI. ročník turnaje, hraného jako „Memoriál Josefa Havrana ml.", kterého jsme si připomenuli minutou ticha.

K turnaji nastoupilo sedm družstev, chyběli jen tradiční Andrlovi či Drimlovi-Rothscheinovi. Poprvé při tomto počtu se hrálo systémem každý s každým a po 21 odehraných utkáních nebylo pochyb o obhájení prvenství rodinou Jardy Jiskry. Druzí skončili Nežádalovi a třetí Flídrovi, kteří tím přerušili čtyřletou sérii druhých míst. Bodové rozdíly stanovily další pořadí: Kysilkovi, Vodehnalovi, Havranovi a Němcovi. Tradičně dobrá organizace byla podpořena občerstvením od Quaiserových a Němcových (101). Oceněna byla všechna družstva.

Když se vše snědlo na hřišti, pokračovalo zakončení akce při hudbě, zpěvu a pitíčku U Vodoucha. Tak zase za rok, páček shledáček. Objeví se nové rodinné družstvo?

Za TJ Sokol Jan Němec


Kolo okolo Osíku

místo a datum konání akce: okolo Osíku, 23.6.2013

V neděli 23.6. proběhla další z akcí k oslavě 130. výročí založení Sokola v Osíku.

Ideální cyklistické počasí přilákalo na start dvaadvacet přátel tohoto sportu. V příjemném tempu a přátelské konverzaci jsme projeli trať nejbližším okolím naší obce. Trase ve směru Osík - Litomyšl - Pohodlí - Dolní Újezd - Říkovice - Litomyšl měřila celkem 30 kilometrů.

V cíli a všechny účastníky čekalo malé občerstvení v podobě osvěžujícího melounu a zasloužený diplom.

Lukáš Třasák

 


|< <-5 ... 6 7 8 9 10 11 12 ... >|