OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

Symbols Australia
Security Level
TJ Sokol Osík

Oficiální stránky

Oficiální stránky TJ Sokol Osík naleznete na adrese www.sokolosik.estranky.cz

PF 2017

PF 2017

PF 2016

PF 2016

Valná hromada 2015

Valná hromada TJ Sokol Osík byla svolána výkonným výborem TJ na pátek 2. října 2015 do Kulturního domu. Přípravě a průběhu valné hromady (VH) věnovali členové výkonného výboru (VV) značnou pozornost. Nešlo jen o to informovat členskou základnu o činnosti organizace za poslední období, ale především o splnění podmínek, podle nového občanského zákoníku, pro řádnou činnost spolku.

Od 1.1.2016 se musí všechny spolky a organizace řídit novým občanským zákoníkem. V našem případě se jednalo o stanovení přesného názvu organizace a s tím spojené stanovy, obojí podléhá schválení Krajského soudu v Pardubicích.

Členové stávajícího výkonného výboru zpracovali nové znění stanov a navrhli také název Osícké sportovní organizace výběrem ze tří variant dle občanského zákoníku.
Pro schválení předložených úprav muselo hlasovat přes 50% členské základny z 217 členů ke dni jednání VH. Takové množství členů starších 18 ti let se prakticky na VH nikdy nesešlo, proto bylo přistoupeno k možnosti předání plných mocí přítomným členům. Valná hromada byla dne 2.10.2015 usnášeníschopná, fyzicky bylo přítomno 80 členů a registrováno bylo 92 plných mocí členů starších 18 ti let, celkem tedy 172 hlasů.

Zahájením jednání byl pověřen služebně nejstarší člen VV Jan Němec, řízením schůze Marcela Quaiserová.

Po schválení programu jednání byly předkládány jednotlivé zprávy zodpovědných činitelů a ke schválení také nové stanovy a nový název - TJ Sokol Osík z.s., kde z.s. je oficiální zkratka pro - zapsaný spolek - podle občanského zákoníku.

Na základě schválených stanov bylo přistoupeno k volbě členů výkonného výboru a členů revizní komise. Stanoven byl 11 členný VV do kterého kandidovalo 13 členů TJ. Do tříčlenné RK kandidoval stejný počet členů TJ. Po ukončení tajné volby nastala práce pro volební komisi.

V následující diskusi dostali svůj prostor všichni přítomní, obsahem příspěvků se bude nový VV na svých jednáních zabývat. Děkujeme za slova uznání a podpory naší činnosti starostovi Karlu Rothscheinovi, včetně tlumočené podpory ze strany obecního zastupitelstva obce Osík.

S volebními výsledky seznámila přítomné předsedkyně volební komise Mgr. Barbora Dostálová. Ze 172 volebních lístků bylo odevzdáno 171 lístků, platných hlasovacích lístků bylo 167.

Složení výkonného výboru TJ Sokol Osík z.s. - v abecedním pořadí: Josef Driml, Jaroslav Dušek, Simona Dušková, Hana Kociánová, Karel Kundera, Jan Němec, Kamila Petrašová, Marcela Quaiserová, František Stráník, Lukáš Třasák a Helena Vomáčková.

Revizní komise: Anna Šauerová - předsedkyně, Lenka Holohlavská a Karel Kladivo.

Na závěr jednání VH bylo předloženo usnesení, které přítomní na valné hromadě schválili.

Na prvním jednání VV byl za předsedu TJ Sokol Osík z.s., zvolen Lukáš Třasák, místopředsedy Kamila Petrašová a Jaroslav Dušek. S volbou byli následně seznámeni přítomní účastníci valné hromady.

S příslušnými dokumenty navštíví předseda TJ okresní soud v Pardubicích, který musí jejich právoplatnost potvrdit.

Na jednání VH bylo poděkováno dosavadním členům VV a jeho předsedovi Josefu Drimlovi za odvedenou práci na poli sportovního a společenského vyžití v Osíku.

Členům nového výkonného výboru a jeho předsedovi Lukáši Třasákovi všichni přejeme úspěšné pokračování v bohaté práci TJ ve prospěch spolku a všech Osíckých občanů.

Jan Němec

PF 2015

PF 2015 Sokol

PF 2014

PF 2014 Sokol

RETRO "Prvomájový výlet do Pivnic"

1.5.2013 - počasí jako na objednávku, chuť projít se krásnou přírodou, poznat dosud třeba nepoznané - to bylo hnacím motorkem pro 33 účastníků prvomájového výletu do chráněného přírodního útvaru Pivnice, který se nachází mezi Novými Hrady a Luží.

Každý, kdo těmito pískovcovými masivy prochází, ocení romantiku někdy i hůře dostupných partií skalních pískovcových zákoutí. Zvláště působivá je střední část skalnaté rokle, téměř jakýsi mini-kaňon.

K temné rokli Pivnice, zvané též Žižkovy maštale se vztahují pověsti o dávných úkrytech. Při válečném tažení ve dvacátých letech patnáctého století se tu prý zdržovalo Žižkovo jízdní vojsko, v pozdějších dobách sloužila odlehlá zákoutí k tajným bohoslužbám.

Po dešťovém přívalu, který se roklí prohnal od Zderaze až do osady Dolany, byla naše procházka trochu dobrodružná. Ocenit se musí rodinka, která se vydala na výlet s kočárkem a ročním dítětem.

Na závěr našeho putování se téměř všichni výletníci omyli ve studánce Kapalice, která se nachází v lesním zákoutí s rybníčkem nedaleko Polanky.

Posezení na venkovní terase chaty Polanka bylo příjemnou tečkou za aktivně stráveným odpolednem.

Za TJ Sokol Osík
Helena Vomáčková

Fotodokumentaci k akci je možno shlédnout zde.

RETRO "Běh do schodů"

V rámci oslav 130 let TJ Sokol Osík uspořádal výbor RETRO „Běh do schodů", od staré školy k silnici, ve čtvrtek 25.4.2013.

První výběh schodů se konal 29.4.1973 a poslední 10.4.1977, dále se nepokračovalo vzhledem k bezpečnosti a stavu schodiště.

Na vzpomínkovém běhu se sešlo 35 schodoběžců, historicky nejmladším účastníkem se stal Benjamín Zölfl (narozen 12.3.2013) v náruči otce Michala a obdobně „běželi" také Matouš Veselý a Natálka Radilová. Její otec Aleš Radil pak vytvořil rekord výběhu časem 9.39 sekund. Pod dohledem organizátora běhů Jana Nežádala běželi i nejstarší Anna Šauerová a Jan Němec (autor akce, oba ročník 1951).

Děkujeme všem za účast a těšíme se na příští setkání.

Jan Němec

Fotodokumentaci k akci je možno shlédnout zde.

Lyžařská vycházka

V letošní, snad už tradičně, skoupé zimě se pár dní dalo v Osíku alespoň běžkovat. S akcí "Okolo Osíku" na běžkách se nedalo otálet a po vyhlášení, ve čtvrtek 21.2.2013, se vycházka konala v sobotu 23.2., se startem ve 14 hodin ze hřiště Mateřské školky. Organizátor Jan Němec projel trať dvakrát denně a v sobotu dopoledne oběhl 10,5 km za 1h 20 minut.
Polední sněžení však z tratě udělalo dost náročnou záležitost, přesto se nenechalo odradit dalších devět zájemců. Projeli jsme za cihelnou k zahradě, pak přes "itálii" (mnozí zde byli poprvé) do Osíckého údolí, kde jsme pozdravili pár srnek. Po fotodokumentaci nad Desinkou se pokračovalo za rybník a čp.1 k Rokli, kde se jízda opravdu stávala spíše chůzí. Docela znaveni dvouhodinovým putováním jsme u Ruláku usoudili, že docházejí síly a je třeba skončit u "Vodoucha".
Jelikož se jednalo o akci ke 130. výročí založení TJ Sokol Osík, jsme rádi, že běžci zvládli cílovou metu 130 km. Že to není možné? Ale ano, počítejte se mnou: jelo nás 10 x 6,5 km (u Ruláku) x 2 (dvě stopy na každého) = 130 km.
Tak Nazdar a příště ať je nás více.
Jan Němec

Sraz na hřišti Mateřské školky

Fotogalerie z vycházky je k dispozici zde.

Sportovci nevyspávali, ale po Silvestru vyjeli na kole

Mezi tradice prvního ledna patří už roky novoroční vyjížďka cyklistů z Osíka, Litomyšle a okolních vesnic.

V úterý dopoledne na Nový rok se sešlo v Osíku u hospody devatenáct nadšenců na bicyklech, aby nový rok 2013 přivítali v sedle, jak se na správné sportovce patří.

"Trasa vyjížďky tentokrát vedla z Osíka do Nových Hradů, odtud do Proseče a zpět domů. Ujeli jsme zhruba čtyřicet kilometrů a bylo to dobré, i když trochu foukal studený vítr," řekl jeden z účastníků Lukáš Staněk.

Vyjížďka cyklistů Osík 2013

Sportovci v Osíku u Litomyšle jezdí na kolech vždy na Nový rok už od roku 1987. Trasa se mění podle počasí.

Celý článek ve Svitavském deníku je dispozici zde.

PF 2013 TJ SOKOL Jubilejní

PF 2013 Sokol

Nadcházející rok 2013 je pro nás důležitý hned dvakrát.
Naše Tělovýchovná jednota Sokol Osík oslaví 130. výročí založení a hned počátkem roku oslaví náš předseda Pepa Driml kulaté jubileum. Chceme mu touto cestou poděkovat za velkou aktivitu a obětavost pro naši tělovýchovu.
Do dalších let přejeme hodně zdraví, spokojenosti a těšíme se na další spolupráci.
Výbor TJ

 

TJ Sokol Osík má v naší obci dlouhou tradici. Více informací o historii sportu naleznete níže v "Historie sportu v obci"

TJ Sokol Osík pořádá každoročně řadu sportovních akcí, jak v naší obci, tak také vzsílá zástupce naší obce na jednotlivá sportovní klání po celé České republice.

Aerobik 2011-12

Se školním rokem končí zároveň i pravidelné aerobikové cvičení ve sportovní hale. Děkujeme Ivě Slavíčkové a Marcele Bártové za perfektně připravené hodiny , při kterých jsme si nejen doplnily endorfiny, ale současně se skvěle odreagovaly a pobavily.
A nejen to . V prosinci proběhla v uvolněné atmosféře nadcházejících vánoc taneční hodina , plná nespoutaných latinsko-amerických rytmů. ZUMBA v podání temperamentní Veroniky Žižkové ze svitavského Aerobik-klubu měla neuvěřitelně dynamický náboj a pro všechny byla velkým zážitkem.

Dalším zpestřením byl Indoor Walking , neboli K2HIKING. Dvě skupiny oseckých sokolek se pokusily pokořit druhou nejvyšší horu světa K2. Je sice pravdou , že nevyzpytatelný vysokohorský terén nahradili cvičební sál a speciální mechanické trenažery s pohyblivými pásy, ale právě chůze na pásech , kombinovaná s krokovými variacemi a doprovázená motivující hudbou dokonale prověřila kondici všech účastnic . Ještě zbývá dodat , že lektorské úlohy se ochotně ujala Iva Slavíčková.
Vlastní zakončení a zhodnocení aerobikové sezony proběhlo koncem června v příjemném prostředí golfového hřiště v Osíku.

Osecká míle

Závěrečnou sportovní akcí před prázdninami , kterou pořádal Sokol Osík , byla cyklistická časovka Osecká Míle . Na start se postavilo celkem 28 sportovců.

Indiánská stezka

V sobotu 9.června se proměnila osecká sportovní hala v indiánskou vesnici , kde našlo svoje útočiště hned několik spřátelených kmenů.

Na úvod seznámila šamanka Helenka všechny přítomné s indiánskýmy zvyky a indiánskou historií vůbec. Došlo i na ukázku šamanského zaříkávání, díky kterému v několika málo okamžicích přestalo pršet. ( Helenko děkujeme )
Pak , jak to v indiánské osadě býva , došlo na rozdělování různých úkolů. Děti měly možnost vyzkoušet si tkaní koberce , zdobily tee-pee , vyráběly čelenky a různé šperky.

Po dopolední činnosti následoval vydatný oběd a hned po něm nezbytný odpočinek , doplněný četbou starých indiánských příběhů.

Odpoledne se děti přesunuly na hřiště , kde pro ně byly připravené další aktivity , tentokrát zaměřené hlavně na fyzické dovednosti. Podle pozdějších ohlasů se nejvíce líbila jízda na lodi , střelba ze vzduchovky a přechod řeky po nataženém laně. Mladší děti naopak ocenily rybolov , vázání uzlů a lov bizona.

Hodnocení náročného dne proběhlo u ohně a opékání buřtů. Chceme poděkovat všem dospělákům ,kteří se ochotně podíleli na zdárném průběhu celodenní akce. Hezké prázdniny svým svěřencům přejí Kamila a Marcela

Sportovní setkání 2012

Šestičlenná družstva z osíckých čtvrtí, organizací a bývalých spoluobčanů podporovaná svým fankluby soutěžila v těchto disciplínách:

 1. běh s tůčkem - cross
 2. hod na koš
 3. golf
 4. odbití na cíl s badmintonovým míčkem
 5. tenis - podání
 6. hod kroužkem na kolíky
 7. skákání po jedné noze - štafeta na dráze
 8. střelba na florbalovou branku - florbalovým míčkem
 9. hod „proti větru" - molitanovým míčkem mezi nohama dozadu
 10. skok z místa

Do soutěží se přihlásilo 11 družstev, každé v tričkách svého klubu. Důležité nebylo vyhrát, ale zúčastnit se a co hlavně - v krásném prostředí se sejít s osíckými spoluobčany, zasoutěžit si a pobavit se ať už v roli soutěžícího nebo diváka. Počasí nám opět přálo, o zábavu se přičinili všichni zúčastnění a doufám, že většina odcházela domů s dobrým pocitem příjemně prožitého odpoledne.

Konečné výsledky:

jednotlivci:

1. místo ženy: Dušková Simona - Florbal II 87,7 bodu
1. místo muži: Zerzán Petr - Zmrzlák 94,2 bodu
1. místo děti: Klička Filip - Vosa 92,5 bodu

družstva:

 1. Florbal I (žáci) 518,1 bodu
 2. Florbal II (dorost) 487,2
 3. Naplaveniny 479,1
 4. Zmrzlák 465,4
 5. Vosa 465,2
 6. Hasiči 452,7
 7. Odstěhovalci 452,4
 8. Sokol 451,7
 9. Manhatan 451,2
 10. Myslivci 438,5
 11. Pražákovo 405,2

Konečné umístění v některých případech dělily pouze desetinky bodu.

Přání všech: za rok se určitě zase sejdeme

Sportu zdar !!!

Svatováclavský schodoběh

Běžecká disciplína " Run up " , neboli běh do schodů si získává stále více příznivců a to i v Osíku. V pátek 28. září proběhl další ročník Svatováclavského schodoběhu .

Slunečné počasí přilákalo na start celkem 28 běžců. Nejpočetněji zastoupenou kategorií byli předškoláci . V této skupině zvítězil Petr Kysilka. Rekord trati 11,48 sekund, který doposud drží Pepa Vodehnal , nebyl překonán ani letos. Jediným závodníkem , který se pokoušel tento čas atakovat , byl Filip Klička. Časem 12,51 sekund dosáhl absolutního prvenství v letošním ročníku. Čest kategorii dospěláků zachraňoval zkušený běžec Jan Němec . Jeho čas 14,23 sekund se řadil mezi nejlepší. První tři soutěžící v každé kategorii obdrželi medaile a diplomy , pro ostatní byly nachystány sladké odměny.

Kamila

Z činnosti Sokola v roce 2011

V letošní školním roce se naši svěřenci zúčastnili několika sportovních soutěží. V únoru byl na programu zimní čtyřboj ve Svitavách. Tady reprezentovala Sokol Osík skupina osmnácti sportovců. Nejlépe se dařilo M. Staňkové ( 1.místo ) , A. Klejchové ( 2.místo) , M. Sieglovi ( 2. místo ) , D. Novákovi ( 3. místo ) , D. Drimlovi ( 3.místo ).

V polovině března měli výše zmínění závodníci možnost porovnat si svoje síly se soupeři z celého pardubického kraje. M. Staňková s přehledem svoje prvenství obhájila. Stejně úspěšně si vedli D. Driml a M. Siegl , kteří obsadili první dvě místa v kategorii mladších žáků.

Druhé květnové pondělí proběhl v Moravské Třebové atletický víceboj. Osecké barvy hájilo osm atletů , včetně dvou předškoláčků. Účast v krajském kole si zajistili M. Siegl ( 1.místo) , D. Driml ( 2. místo ) , A. Klejchová ( 2. místo ) a R.Pincová ( 3.místo ).

V sobotu 21. května pokračovala atletická soutěž krajským kolem v Pardubicích. Závod v kategorii mladších žáků opět proběhl v režii oseckých borců. M. Siegl a D.Driml nedali svým soupeřům nejmenší šanci a v závěru se podělili o zlatou a stříbrnou medaili.

Všichni zaslouží pochvalu a poděkování za vzornou reprezentaci oseckého Sokola.

Florbal - muži

Je tomu již 6 let, co reprezentujeme Osík ve florbale, ale až tento jsme se rozhodli přihlásit se do nově vznikající Amatérské florbalové ligy (AFL), hrané v Dolní Újezdě. Týmů se přihlásilo celkem 6. Základní část jsme suverénně vyhráli s pouhými 2 porážkami, 2 remízami a 16 vítězstvími. Do play off jsme nastupovali jako největší favorité na zisk titulu.

Naše výsledky v semifinále = 7:0 a 7:4 proti Black teamu Litomyšl, finále = 6:5 v prodloužení a 6:0 proti Ušatým Žabičkám Litomyšl, jsme první ročník řekl bych s přehledem vyhráli. Pro další sezónu plánujeme okusit o něco kvalitnější soutěž, hranou v Dolní Dobrouči.

Na závěr bychom chtěli poděkovat p. Hanzlovi za sponzorský dar ve výši 5000 Kč na přihlášení do soutěže a určitě bychom přivítali další případné sponzory.

Za FBC Osík Ondra Novotný

Na fotografii: horní řada zprava (Jan Sejkora, Jakub Hanzl, Zdeněk Šípek, Pavel Klejch, Roman Pohorský, Jiří Sejkora, Tomáš Qauiser), dolní řada zprava (Vladimír Nepraš, Ondřej Novotný, Jan Krutina, Jiří Haupt, Lukáš Tlustý).

FBC Osík 2011

Sportovní setkání po roce

V sobotu 25.6.2011 jsme se sešli v prostorách nového sportovního areálu, abychom po druhé změřili svojé síly v netradičních disciplínách.

Sportovní disciplíny

 1. běh s tůčkem - cross
 2. hod na koš
 3. hod na cíl míčem
 4. odbití na cíl s badmintonovým míčkem
 5. golf
 6. hod kroužkem na kolíky
 7. skákání po jedné noze - štafeta na dráze
 8. střelba na florbalovou branku - florbalovým míčkem
 9. hod „proti větru" - molitanovým míčkem mezi nohama dozadu
 10. skok z místa

Do soutěží se přihlásilo 7 šestičlenných družstev. Důležité nebylo vyhrát, ale zúčastnit se a co hlavně - v krásném prostředí se sejít s osíckými spoluobčany, zasoutěžit si a pobavit se ať už v roli soutěžícího nebo diváka. Počasí nám přálo a všichni jsme měli dobrý pocit z vydařeného odpoledne.

Konečné výsledky

Jednotlivci:

1. místo ženy: Jiskrová Lída 42,81bodu
1. místo muži: Holohlavský 42,83 bodu
1. místo děti: Pogorljak Petr 42,15 bodu

Družstva:

 1. Myslivci
 2. Florbal dorost
 3. Sokol
 4. Florbal žáci
 5. Hasiči
 6. Manhatan
 7. Zastupitelé

Za rok se určitě zase sejdeme, sportu zdar !!!

Florbal - žáci

Florbal je v současnosti jedním z nejdynamičtěji rozvíjejících se sportů u nás. Vzhledem k tomu , že jsme o hru s plastovou hokejkou a děrovaným míčkem zaznamenali nebývalí zájem i mezi chlapci v Sokole , rozhodli jsme se ji zařadit jako hlavní náplň sportovních hodin. Pravidelné tréninky probíhají každé úterý od 18,00 hod. pod vedením Tomáše Quaisera ml.
Florbalovou sezonu jsme zahájili turnajem Dona Bosca v Lubné. Naše družstvo bylo nejmladší v kategorii starších žáků , což se promítnulo i v konečném výsledku. Osečtí hráči sice začali slibně , když hned v úvodu vstřelili gol, ale pak celý zápas ovládli zkušenější a vyspělejší protihráči. Podobný scénář měl i druhý zápas , kde proti nám nastoupil Zlín.

Druhý miniturnaj proběhl opět v Lubné. Soutěže se zůčastnili dva týmy z Osíka a Lubenské Lamy . V této soutěži nešlo o výsledek , ale spíš jsme usilovali o to , aby si zahráli všichni kluci , kteří pravidelně navštěvují tréninky.

Závěr sezony patřil přátelskému utkání s florbalisty z Němčic. Propocené dresy svědčily o tom , že oba týmy proti sobě nastoupily s obrovským nasazením a chutí zvítězit. Při hodnocení se všichni účastníci shodli na tom , že určitě musí proběhnout odvetný zápas , tentokrát v Němčicích.

Florbalový turnaj v Lubné

Z činnosti Sokola v roce 2011

Zimní čtyřboj ve Svitavách

Z činnosti Sokola v roce 2011

Krajská atletika v Pardubicích

Z činnosti Sokola v roce 2011

Hezké prázdniny přejí Tomáš, Marcela a Kamila