OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

Symbols Australia
Security Level
Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Osík je součástí okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve Svitavách a okrsku Litomyšl.
K 1. lednu 2015 má sbor 102 členů. Starostou je Jindřich Groulík ml., velitelem sboru Zdeněk Vodehnal, preventistou pak Pavel Vomáčka. Sbor se tradičně účastní mnoha soutěží a kulturních akcí. Aktuální informace o aktivitách sboru dobrovolných hasičů Osík naleznete na oficiálních stránkách sboru www.hasici-osik.cz.

V roce 2013 proběhla oslava 130. výročí založení sboru, ze které naleznete několik fotografií zde.

Hasičky SDH Osík

 

Dotace MAS Litomyšlsko

MAS
Prostřednictvím MAS Litomyšlsko získal Sbor dobrovolných hasičů v Osíku dotaci ve výši 90% finančních prostředků na nákup sportovního požárního setu, který se skládá s požární stříkačky, hadic, přileb, opasků, savic, rozdělovače, proudnice a sacího koše. Tento set bude využíván pro požární sport a bude tím ušetřena zásahová technika. Žádost o dotaci byla předložena v listopadu roku 2011.
Celková výše dotace činí 207.000,- Kč.

Hasičská mašina

 

Kontakty:

Jindřich Groulík - starosta sboru (723 827 578, jindrich.jindrich@centrum.cz)

Zdeněk Vodehnal - velitel sboru (605 947 800)

 

V roce 2003 oslavil sbor 120. výročí jeho založení, pár fotografií naleznete zde.