OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

Historie SDH v obci Osík

Hasičský sbor v Osíku

Požáry obytných stavení byly vždy hrozbou pro obyvatele. Proto se již od pradávna občané snažili kolektivně tyto požáry likvidovat, jejich snaha však byla velmi omezená.

Také vrchnost vydávala závazné požární řády, např. v roce 1825 "Pořádek pro hašení ohně pro panství Litomyšl", kde jsou pokyny i pro Osík. V roce 1878 zakoupila obec stříkačku a vystavěla zbrojnici. Zároveň se seskupilo 36 občanů k prvnímu hasičskému spolku, který se však záhy rozpadl.

První skutečný spolek byl schválen 23.4. 1883 a nesl název "Dobrovolný sbor hasičský Sokol v politické obci Osík". Stejnokroj měl sokolský. Tento spolek slučoval jak činnost hasičskou, tak i tělovýchovnou. Tato společná činnost trvala až do roku 1939. Novou stříkačku obec zakoupila roku 1928, v roce 1937 bylo pro požární účely zakoupeno auto Tatra.

Po obsazení ČSR německými okupanty byl Sokol zakázán a vzniká Hasičský sbor Osík. Ten má za úkol pouze činnost hasičskou a preventivní (např. proti leteckým náletům), zakázánu má činnost politickou i kulturní. Po roce 1945 ústřední orgány přebudovaly hasičské sbory, které dostávají větší pravomoci, ale také více úkolů (přednášky, brigády, sběry, atd.). Hlavní představitelé sboru z té doby: předsedou byli Jan Šnajdr, Jan Plačko, Josef Rožek, veliteli Jan Pavliš, František Karlík, Jan Němec, Antonín Lněnička ml.

Výrazná změna nastala po roce 1989, kdy dochází k reorganizaci sborů. V roce 2003 oslavil Hasičský sbor 120 let své činnosti nejen několika velmi zdařilými akcemi, ale i stálou kvalitní činností.