OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

Symbols Australia
Security Level
Den země (školní rok 2007/2008)

Soutěžně - zábavné dopoledne připravil pro žáky DDM v Litomyšli. Poznávali jsme rostliny, stromy, třídili odpad o odhadovali, za jak dlouho se v přírodě rozloží papír, textil, plast apod.