OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

Beseda pro seniory

Ve středu, 3. května, se konalo každoroční setkání seniorů v Osíku. Přestože byly snahy o dřívější termín, nebylo technicky možné ho zajistit. Do dalších let však počítáme s posunem na dřívější čas.

Po úvodním slovu starosty před hledištěm plným seniorů z naší obce vystoupily děti z mateřské školky se svým veselým představením. Dětem předcvičovala dokonce i nová paní ředitelka Trávníčková a velmi jí to šlo. Vykouzlili úsměvy na tvářích a vysloužili si tak mohutný aplaus.
Poté kapela v čele s panem Boštíkem zahrála několik písniček pro potěšení a vystoupil Mgr. Tomáš Rádek, velitel Městské policie Litomyšl.
Následovala derniéra dvou pohádkových vystoupení recesistického spolku VOSA, totiž O Sněhurce a O Popolušce, které měly premiéru na MDŽ.
Vzhledem k pokročilé hodině se všichni jistě těšili na chutnou večeři i zákusek a pak už probíhala beseda i tanec.
Některým dámám se dokonce podařilo vyzvat k tanci i pana starostu, což byl vzhledem k jeho zdravotním komplikacím se zády heroický výkon.

Doufáme, že se připravený program líbil všem. Jakékoliv podněty pro program příštího roku jsou ale samozřejmě vítány. Děkujeme za návštěvu a těšíme se na příští rok.

Michal Zölfl