OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

Symbols Australia
Security Level
Setkání po 60 letech v ZŠ

Ve sváteční sobotní odpoledne 28. října 2017 navštívili Základní školu v Osíku spolužáci z 1. až 5. třídy, kteří do školních lavic zasedli před šedesáti lety, tedy 1. září 1957. V roce 1962 jsme odešli do 6. tříd v Litomyšli či Dolním Újezdu.

Většina z nás se občas potkává v Osíku nebo v Litomyšli, trochu s větším úsilím poznat své spolužáky musela „žákyně" Marie Flídrová z čp. 3 (žijící v Praze) a „žák" Antonín Plačko z čp. 49 (od mládí v Březové nad Svitavou).

Všichni "školáci", v počtu jedenácti z dvanácti žijících (Miloš Patočka omluven), mezi sebou rádi uvítali paní učitelku Miluši Šauerovou, dnes Kozákovou. Do Osíku přišla v roce 1960 a učila nás ve 4. a 5. třídě, v roce 1965 odešla učit do Dolního Újezdu.

Za přivítání a seznámení se školou děkujeme paní učitelce Mgr. Heleně Veselé, která nás provedla budovou a přiblížila bývalým žákům dnešní školní život. Byli jsme mile překvapeni útulným prostředím, moderními vyučovacími prostředky, počítačovou učebnou s pracovištěm pro každého žáka, zázemím ve sportovní hale. Mnohé z nás překvapilo, že v krásné škole se učí pouze kolem 40 žáků o které se stará osm členů pedagogického sboru. Za našeho pobytu ve škole se snížil počet dětí z 97 na 74 a učili čtyři, později tři kantoři. Dnešní babičky a dědečkové vědí, jaká je doba a jaké jsou nároky na výuku a tím i na učitelky. Ano máte za úkol začít vzdělávací proces dalších generací a není Vám paní učitelky co závidět.

Po "vyučování" jsme obsadili židle ve školní družině na malou svačinu. Trochu klidu využila zastupitelka obce paní Helena Vomáčková, přítomné pozdravila jménem vedení obce Osík a předala informace o životě dnešní vesnice. S mnohými diskutovala i při prohlídce školy, děkujeme.

Do dalších let přejeme Osícké škole pokračování v úspěšné výuce, více dětí v lavicích, zapálené učitele, úspěšnou spolupráci s vedením obce Osík a těšíme se na další setkání.

Za spokojené spolužáky
Honza Němec

Popisek ke společné fotografii:
dolní řada zleva: Alena Lustyková (Neprašová), Marie Klinkáčková (Zdvořilá), Alena Pohorská (Jiskrová), učitelka Miluše Kozáková (Šauerová), Stanislav Petraš
uprostřed: Jarmila Zölflová (Škraňková), Jan Němec
horní řada: Marie Frantová (Flídrová), Jaroslav Chadima, František Šauer, Miloš Veselík, Antonín Plačko