OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

Vánoční besídka

Pokud jste se vydali v sobotu 2. prosince do Ruláku na procházku, ocitli jste se v pohádce. Kolem ohně sedělo 12 mužů - 12 měsíčků. Čekali na Marušku, dívku, kterou zlá macecha a nevlastní sestra Holena poslaly pro fialky.

Chudák Maruška šla lesem v mrazu (opravdu byl), hladem (ten byl ještě větší) ani nemohla chodit, až zabloudila k hale v Osíku. Zde na ni čekal obrovský zástup dětí, rodičů a prarodičů. Dívka se zalekla, ale přesto poprosila přítomné, zda by ji zavedli na rulácký kopec pro fialky. Tam společně s dětmi žádala o pomoc zmíněné muže (my už víme, že to byli měsíčkové). Ti se nejdříve představili, každý s nějakou pranostikou či hádankou a poté dívce pomohli. Maruška s dětmi našla nejen fialky i s květináčem, ale natrhala gumové jahůdky na špejlích a jablíčka na stromě. Jablíčka Holena s macechou snědly a kouzlem se proměnily v laskavé bytosti.

Potom zazvonil zvonec a pohádce byl konec. Nebo ne? Ba ne, protože byla v pozvánce avizovaná pohádková hostina. Na ní nechyběly vánočky, buřtíky, perníčky, čaj pro děti a dospělé.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto odpoledne. Paní Ludmile Abrahamové za výbornou vánočku, Maceškám za přípravu překrásných kostýmů a ostatním, kteří se starali o pohoštění účastníků. Měsíčkům děkuji za téměř divadelní výkon.

Marcela Quaiserová