OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

Šibřinky 2018

Letošní maškarní ples, tedy tradiční Šibřinky, se vyvedl na výbornou. Oproti loňským ročníkům jsme zaznamenali velký nárůst rezervovaných míst, a přestože probíhala chřipková sezóna, tak přišla více jak stovka návštěvníků. Výměna termínu se Sokolským plesem se na návštěvnosti zřejmě nepodepsala, protože drtivá většina návštěvníků byla v maskách. Téma Večerníček evidentně káplo do noty všem, asi nejčastější maskou byli Mach a Šebestová, těsně následované Ferdou Mravencem.

K tanci a poslechu hrála kapela MIX, která vytvořila příjemnou atmosféru nejenom vhodnými písněmi, ale i ne příliš hlasitou reprodukcí, při které se dalo bez větších problémů bavit se sousedem u stolu. Les Řáholec, tedy bar, i Večerníčkův výčep byl obsluhován stylově oblečenými zastupiteli, jak jinak než jako Večerníčci.

Již tradičně došlo během večera k vyhodnocení nejlepších masek. Tentokrát však bylo nutné rozšířit pomyslné stupně vítězů na šest míst. Na prvním místě se s přehledem umístil Krakonoš s Trautenberkem, Kuba, Anče a Hajnej. Následovali Maxipes Fík s Ájou, Mach a Šebestová, Vosy, Ferda Mravenec s Beruškou a další kvalitní masky. Skupina kolem Krtečka byla také dokonale zamaskována, stejně jako Motýl Emanuel s Makovou panenkou. Skvěle vyvedený Hurvýnek dokonce své Máničce vlastnoručně vyrobil brýle. Všechny masky však zasloužily odměnu, čekalo na ně překvapení v podobě večeře zdarma.

Jako kulturní obohacení večera předvedla své předtančení skupina Bailadoras. Před půlnocí nechyběl ani nástup deseti šťastlivců, kteří toužebně vyhlíželi televizor, vrtačku, kolečko, topinkovač, váhu a další hodnotné ceny. Následovalo opět bujaré veselí na parketě i opodál.

Poděkování patří všem návštěvníkům, především pak těm, kteří si dali práci s výrobou masek. Stejně tak je nutné poděkovat i učitelkám a žákům Základní školy v Osíku, kteří jako každý rok vyzdobí celý sál svými výtvory. Leckteří rodiče se diví, že jejich dítko umí tak hezky malovat. V neposlední řadě pak i sponzorům, kteří věnovali množství cen.

Doufejme, že příští rok se trefíme do podobně oblíbeného tématu a v maskách přijdou všichni návštěvníci. Rok od roku se poměr masek zvyšuje. Abychom ho mohli zvyšovat, rádi uslyšíme názory na zaměření dalšího ročníku.
Těšíme se na něj.

foto: Kamila Petrašová, text: Michal Zölfl