OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

Symbols Australia
Security Level
INVESTIČNÍ AKCE OBCE

Snížení úrovně prašnosti

Zahájení akce: září 2014
Termín dokončení: listopad 2014

1.841.620 Kč ... rozpočtovaná cena dle projektu
  184.162 Kč ... předpokládaná investice
1.657.458 Kč ... plánovaná dotace

 

Svoz biologicky rozložitelného odpadu

Zahájení akce: září 2014
Termín dokončení: listopad 2014

3.097.600 Kč ... rozpočtovaná cena dle projektu
  309.760 Kč ... předpokládaná investice
2.787.840 Kč ... plánovaná dotace

 

Snížení energetické náročnosti Sportovní haly

Zahájení akce: září 2014
Termín dokončení: listopad 2014

3.748.089 Kč ... rozpočtovaná cena dle projektu
  624.340 Kč ... předpokládaná investice
3.123.748 Kč ... obdržená dotace na Sportovní halu
1.552.129 Kč ... obdržená dotace na Obecní úřad

 

Na snížení energetické náročnosti (zateplení) Obecního úřadu se podařilo získat dotaci zpětně. Celková dotace na zateplení Sportovní haly a Obecního úřadu tak číní celkem 4.675.877 Kč.

Všechny uvedené částky jsou uvedeny včetně DPH.

Odkanalizování obce Osík

Zahájení akce: 2012
Termín dokončení: 2015

Odkanalizování obce je velmi složitý proces, který se skládá z několika projektových etap.

Postupně zde budou jednotlivé etapy uvedeny, včetně jejich rozpočtu a vyhodnocení.
Stránka této investiční akce bude tedy v horizontu několika let neustále doplňována.

Dovybavení hasičského sboru

Zahájení akce: říjen 2013
Termín dokončení: listopad 2013

66.000 Kč ... předpokládaná investice
66.000 Kč ... plánovaná dotace
66.000 Kč ... skutečná cena
66.000 Kč ... obdržená dotace

 

Parkoviště a bezbariérový přístup v centru obce Osík

Zahájení akce: říjen 2013
Termín dokončení: květen 2014

1.320.170 Kč ... rozpočtovaná cena dle projektu
1.207.606 Kč ... předpokládaná investice

  450.000 Kč ... plánovaná dotace
skutečná cena zatím není známa
obdržená dotace zatím není známa

 

Přestavba a rekonstrukce Obecního úřadu Osík

Zahájení akce: duben 2012
Termín dokončení: duben 2013

7.303.584 Kč ... rozpočtovaná cena dle projektu
6.988.537 Kč ... předpokládaná investice
6.818.154 Kč ... skutečná cena

Investiční akce - Vysvětlivky

Zahájení akce: duben 2013
Termín dokončení: září 2014

1.123.000 Kč ... rozpočtovaná cena dle projektu
1.000.000 Kč ... předpokládaná investice

  700.000 Kč ... plánovaná dotace
  950.000 Kč ... skutečná cena
  665.000 Kč ... obdržená dotace

Toto je Vzorová investiční akce, která slouží k vysvětlení základní údajů.
Uvedená čísla se nevztahují k žádné konkrétní akci a slouží pouze pro demonstraci.
Po rozkliknutí Detailu akce naleznete k jednotlivým údajům jejich detailní popisy.

Všechny uvedené částky jsou uvedeny včetně DPH.

|< 1 >|